Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

cyfrowa gmina          

granty ppgr

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

 - Zadanie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 511 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

Wartość dofinasowania - 916 204,37

 

 

Granty PPGR