Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.…

Na zdjęciu widnieje herb Bariwic oraz napis "Raport o stanie Gminy Barwice za 2019 rok".

Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U…

Spotkanie w sprawie wilków
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli RDOŚ w Szczecinie oddział terenowy…

Uwaga:

03.07.2020r. godzina 10:00 - Uroczyste otwarcie ulicy Kwiatowej w Barwicach

03.07.2020r. godzina 10:00 - Uroczyste otwarcie ulicy Kwiatowej w Barwicach

Czy zamierzasz wziąść udział w niedzielnych wyborach prezydenckich

Wybory