Remont ścieżki "Pętelka"
Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętelka”. Na odcinku 300 m powstaje nawierzchnia z kruszywa łamanego. Wykonawcą zadania jest…
Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych
Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach, której posadowione zostaną lampy ledowe od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr…
Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"
23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć zachodniopomorskich samorządów zrzeszonych w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej  otrzymało…
Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły…

Od lewej: Projektant Marcin Batko, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, ks. Proboszcz Adam Paź,  Kierownik robót Jan Drapała, Wykonawca Klaudiusz Półtorak, Kierownik referatu infrastruktury Piotr Kikun
W dniu dzisiejszym w barwickim parku miejskim dokonano oficjalnego odbioru długo wyczekiwanej…
na zdjęciu pole z niebem burzowym i ręka z gradem
16 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  rozpoczyna nabór wniosków od…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559…
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
W dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach (sala…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
W dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny. 
Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski wraz z Dyrektor SP w Barwicach Małgorzatą Krawczyk - Figlarz
W dniu dzisiejszym tj. 14.06.2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu…
Plac budowy ścieżki rowerowej
Wykonawca inwestycji POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. buduje kolejne odcinki ścieżki rowerowej w ramach…