Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwice plakatów Inicjatorów Przeprowadzenia Referendum w Sprawie Odwołania Burmistrza Barwic…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji deszczowej na drodze do budynku mieszkalnego nr 55 w miejscowości Stary Chwalim. Wykonawca…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności:
• drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można…

Lampa uliczna na ulicy Zielonej w Barwicach
Trwa wymiana opraw sodowych na LED w lampach na ulicach Dworcowej, Moniuszki, Parkowej Podgórnej,…
Krajobraz w słoneczny dzień z wiatrakami w tle
Niedawno minął rok odkąd zmienił się krajobraz naszej gminy. Na pagórkowatych terenach w jej…
Chór "Chwytaj Dzień" na scenie w trakcie występu
Otrzymaliśmy właśnie wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na…
Strażacy barwickich OSP na Placu Wolności w Barwicach w trakcie uroczystości 75 jubileuszu istnienia OSP Barwice
4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania druhnom i…
Plakat programu
Firma Goodvalley ogłosza  XI edycję Konkursu „Działajmy razem”. W konkursie należy zgłosić projekt…
Zdjęcie hali widowiskowo sportowej przy ul. Moniuszki
Podobnie jak w ubiegłym roku, Gmina Barwice otrzymała wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego…
Napis Opieka wytchnieniowa - edycja 2021
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje o ogłoszeniu kolejnej edycji…
Plakat przedstawiający samochód osobowy
W loterii może wziąć udział każdy, kto samodzielnie spisze się przez Internet na spis.gov.pl.  Aby…