Klub seniora w Barwicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, iż rozpoczął rekrutację osób celem uczestnictwa w Klubie Seniora. Jest to bezpłatna forma usługowa dla mieszkańców miasta Barwice.…

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Hala sportowa

Zakończyliśmy zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Barwice w 2021 roku - malowanie hali sportowej oraz przyległego do niej zaplecza sanitarno-higienicznego”. 

Remont drogi do Barlinka

Trwa właśnie remont drogi gminnej łączącej Lubostronie z osadą nazywaną przez mieszkańców Barlinkiem. Wykonawca inwestycji utwardzi płytami jumbo 100 m kolejnej drogi gminnej.

Plakat informacyjny

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Barwicach, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds.

XX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach wraz z Urzędem Miejskim w Barwicach i Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, 29 maja będzie organizatorem XX Zachodniopomorskiego…

Burmistrz Mariusz Kieling, Dyrektor OkiT Dorota Niedziela, Z-ca Burmistrza Robert Zborowski

29 maja obchodzony będzie Dzień Działacza Kultury.

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji publicznej.

Logowanie rehabilitacja

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn.

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 grudnia 2020r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVI Sesję Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).