Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji publicznej.

Logowanie rehabilitacja

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn.

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 grudnia 2020r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVI Sesję Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Grafika śmieciarka

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu odpadów dla gminy Barwice.

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich naszych Mieszkańców.

 

Lampy uliczne

3 grudnia br. Gmina Barwice podpisała umowę na inwestycje oświetleniowe z Energą Oświetlenie Sp. z o.o.

Dzieci które otrzymały paczki od Mikołaja

W dniu 21-go grudnia br., o godz. 9.00 spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach wyjechał Mikołaj w towarzystwie dwóch Śnieżynek.

Realizacja inicjatywy lokalnej polegająca na wyrównaniu drogi w Knykach kruszywem

W 2020 roku wpłynęły 4 oferty o realizację zdań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Walec remontujący rondo

Drogowcy realizują kolejne etapy remontu na drogach wojewódzkich 171 i 172 w Barwicach.

Plakat dożywianie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki…

Uczniowie SP Barwice z wielkim owadem

Projekt „Szkoła nauki, przygody, współpracy”, realizowany jest w ramach kontraktu samorządowego a współfinansowany ze środków UE.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w dniu 02.12.2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Trejnis, Katarzyna Hołyńska - Ryndak

Poniżej publikujemy list z podziękowaniami od Pani Katarzyny Hołyńskiej – Ryndak, która przez wiele lat pełniła funkcję Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Barwicach. 

Odbiór drogi wewnętrznej w m. Piaski

Dzięki zawartemu porozumieniu z Nadleśnictwem Połczyn Zdrój udało się wyremontować pół kilometrowy odcinek drogi gminnej w miejscowości Piaski.

Konkurs ofert sport

Działając na podstawie uchwały Nr XXV/199/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 listopada 2020 r.

Grill w Knykach

Mieszkańcy sołectwa Knyki zakończyli działanie związane z realizacją inicjatywy lokalnej.

Ołtarza kościoła w Starym Chwalimiu

Gmina Barwice w ostatnich dniach została udekorowana chryzantemami.

Tło z kwiatami i tekst: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada 2020 r.