Zdjęcie przedstawia mape Polski oraz teren suszy, w którym znajduje się nasza Gmina.

 

Dane z raportu suszowego dla gminy Barwice

Na zdjęciu widzimy Tate z synem oraz informacje dotyczące konkursu.
Plakat przedstawia czas i miejsce rozpoczęcia zabawy oraz date zapisów i numer kontaktowy

Uwaga, uwaga!!!!

Z sieci pomału przenosimy się na świeże powietrze!

Na początek proponujemy NIETYPOWĄ GRĘ TERENOWĄ.

Obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

Dziś mija 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Mimo, iż trwająca pandemia pokrzyżowała plany obchodów, nie zrezygnowano całkowicie ze świętowania tego niezwykłego 100–lecia.

Zabawa na Orliku z okazji dnia dziecka

Poniedziałkowy Dzień Dziecka inny niż zazwyczaj ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia był dniem bardzo pogodnym, uśmiechniętym i aktywnie poprzez sport i zabawę spędzonym na Orliku…

Podpisanie umowy miedzy Gminą Barwice a Urzędem Marszałkowskim

W dniu dzisiejszym Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo”.

Remont ulicy Kwiatowej

Coraz bliżej do zakończenia inwestycji pn: „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego”.

Wycinka drzew

Zarząd Dróg Wojewódzkich od wczesnej wiosny prowadził prace związane z wycinką oraz odwadnianiem rowów w pasie drogi wojewódzkiej 172 w kierunku Szczecinka oraz 171 w kierunku Starego Chwalimia.…

Nowa wiata przystankowa.

Na ul. 1000–lecia w Barwicach przy drodze wojewódzkiej nr. 172 zamontowano nową wiatę przystankową oraz wykonano utwardzenie kostką betonową.

Plakat przedstawia informacje dotyczące konkursu fotograficznego.

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły w załącznikach

Na zdjęciu widzimy trzech rolinków.

Burmistrz Barwic ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym.

Procedura naboru kandydatów:

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości głosowania korespondencyjnego przez każdego wyborcę w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Plakat informuje o tym , że Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny.

12 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny.