Plakat informacyjny

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Barwicach, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds.

XX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach wraz z Urzędem Miejskim w Barwicach i Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, 29 maja będzie organizatorem XX Zachodniopomorskiego…

Burmistrz Mariusz Kieling, Dyrektor OkiT Dorota Niedziela, Z-ca Burmistrza Robert Zborowski

29 maja obchodzony będzie Dzień Działacza Kultury.

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji publicznej.

Logowanie rehabilitacja

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn.

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 grudnia 2020r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVI Sesję Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Grafika śmieciarka

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu odpadów dla gminy Barwice.

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich naszych Mieszkańców.

 

Lampy uliczne

3 grudnia br. Gmina Barwice podpisała umowę na inwestycje oświetleniowe z Energą Oświetlenie Sp. z o.o.

Dzieci które otrzymały paczki od Mikołaja

W dniu 21-go grudnia br., o godz. 9.00 spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach wyjechał Mikołaj w towarzystwie dwóch Śnieżynek.

Realizacja inicjatywy lokalnej polegająca na wyrównaniu drogi w Knykach kruszywem

W 2020 roku wpłynęły 4 oferty o realizację zdań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Walec remontujący rondo

Drogowcy realizują kolejne etapy remontu na drogach wojewódzkich 171 i 172 w Barwicach.

Plakat dożywianie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki…

Uczniowie SP Barwice z wielkim owadem

Projekt „Szkoła nauki, przygody, współpracy”, realizowany jest w ramach kontraktu samorządowego a współfinansowany ze środków UE.