Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 17.07.2024 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się VII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

Plakat na Dni Barwic

🎉 Koncertowy Dzień Barwic - 27 lipca 2024! 🎉

Zapraszamy wszystkich na niesamowite wydarzenie, które…

na zdjęciu kompostownik

Jak zrobić kompostownik przydomowy? Krok po kroku.

Podczas planowania założenia kompostownika, pod u…

Na zdjęciu plakat zapraszający do zgłoszenia drużyny do turnieju sportowo-rekreacyjnego.

🚨 UWAGA! Czy jesteś gotowy na sportową rywalizację? 🚨 🏆

Zgłoś swoją drużynę do "Barwickiego Starcia…

na zdjęciu sekretarz Aleksandra Kuśmierek, Monika Nowak, Maciej Nowak, Burmistrz Barwic Robert Zborowski

📣 Wręczenie Nagrody Burmistrza dla Macieja Nowaka 🎉

Dziś w Urzędzie Miejskim w Barwicach miało miejs…

Bon energetyczny
Bon energetyczny

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych.
Warunki otrzymania wsparcia w postaci bonu energetycznego:
 
1. przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczą:
• 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo
• 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323

2. Wpisanie lub zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), głównego źródła ciepła, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Przewidywana podstawowa wysokość bonu energetycznego:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Dla gospodarstw korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), gdy źródło ciepła wpisane jest do CEEB bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Jednocześnie obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

UWAGA !!!

Wnioski będzie można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barwicach w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.
• osobiście na piśmie w postaci papierowej albo
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski o wypłatę bonu energetycznego, złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpoznania. Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę organ będzie miał czas 60 dni. Wypłata bonu energetycznego powinna być zrealizowana w 2024 roku oraz na początku 2025 r.