Senior +

Logowanie projektu Senior +

„Klub Seniora +”

- Zadanie pn. „Klub Seniora +” w Barwicach w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021

Wartość zadania – 187 500,00 zł
Wartość dofinansowania – 150 000,00 zł
Data realizacji – 31.12.2021 r.

                   https://www.barwice.pl/aktualnosci/klub-seniora-w-barwicach-150-00000-zl-dotacji

"Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +" Moduł II

-  Zadanie pn. "Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +" Moduł II na lata 2021-2025 Edycja 2022

Wartość zadania – 48 120,00 zł
Wartość dofinansowania – 29 160,00 zł
Data realizacji – 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Środki przeznaczone na roczne funkcjonowanie Klubu.

"Gmina Barwice wspiera seniorów"

Zadanie pn. "Gmina Barwice wspiera seniorów" w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Wartość zadania – 533 904,00 zł
Wartość dofinansowania – 480 513,60 zł
Data realizacji – do 31.12.2023 r.

Szeroki pakiet działań dotyczących wzbogacenia oferty klubu: wykłady i prelekcje ze specjalistami, wyjazdy, sprzęt rehabilitacyjny.