Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Polski Ład logo RPOZ

 

Remont zabytkowego kościoła Św. Stefana w Barwicach
Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne
Remont zabytkowego kościoła Św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim

EDYCJA II