XXXVII ( nadzwyczajna)  Sesja Rady Miejskiej w Barwicach

XXXVII ( nadzwyczajna)  Sesja Rady Miejskiej w Barwicach

W dniu 3 grudnia 2021 r. ( piątek ) o godz. 8.00 odbędzie się XXXVII ( nadzwyczajna)  Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji ).

WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR ‼‼‼‼‼‼

WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR ‼‼‼‼‼‼

WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR ‼‼‼‼‼‼– sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich.
Informujemy, że Gmina Barwice została zobligowana do zweryfikowania danych zawartych w Oświadczeniach.
Weryfikacja odbywać się może tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych.
W związku z tym prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających:
1) pokrewieństwo członka rodziny zatrudnionego w PPGR z uczniem (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc.)

APEL

APEL

Urząd Miejski w Barwicach apeluje do kierowców poruszających się drogą gminną relacji Barwice - Ostrowąsy „droga do wiatraków”, o większą ostrożność i zdjęcia nogi z gazu, szczególnie w rejonie zabudowań i drogi wyjazdowej z posesji przy ul. Dworcowej.

Złote Gody Ireny i Mariana Błażewiczów z Gonnego Małego

Złote Gody Ireny i Mariana Błażewiczów z Gonnego Małego

W piątek 22 listopada 2021 roku po 50 latach od dnia zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach Irena  i Marian Błażewiczowie  w obecności rodziny złożyli sobie wzajemnie podziękowania za wspólnie przebytą drogę życia.  

W uroczystości uczestniczyli Mariusz Kieling Burmistrz Barwic i Piotr Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, którzy złożyli Jubilatom gratulacje i serdeczne życzenia z okazji tak pięknego Jubileuszu.

Dzień Pracownika Socjalnego 

Dzień Pracownika Socjalnego 

Wszystkim pracownikom socjalnym w dniu ich święta składamy podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie oraz trud jaki wkładają w pracę na rzecz drugiego człowieka. 
Oferując swój profesjonalizm, wielkie serce oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje i losy wielu rodzin, budzicie Państwo szacunek i uznanie społeczeństwa. 
W tym wyjątkowym dniu życzymy dużo wytrwałości, energii do realizacji ciekawych projektów, jak najwięcej satysfakcji, sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu prywatnym. 

Gmina Barwice zdobyła 250 tys. zł w konkursie „Rosnąca odporność”

Gmina Barwice zdobyła 250 tys. zł w konkursie „Rosnąca odporność”

Gmina Barwice zajęła III miejsce w konkursie "Rosnąca Odporność" jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia mieszkańców w powiecie szczecineckim. 3664 naszych mieszkańców jest w pełni zaszczepionych co stanowi 43,3%. 
Z tej okazji do budżetu Gminy Barwice trafi 250 tys. zł, które zostaną przeznaczone na  cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.

XII Zwyczajny Zjazd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Barwicach  

XII Zwyczajny Zjazd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Barwicach  

W dniu 5 listopada 2021 roku  w pensjonacie Żurawiec w Nowym Koprzywnie odbył się XII Zjazd Zwyczajny  Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Barwicach. Na zjeździe obecni byli delegaci i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Barwicach wydelegowani ze wszystkich jednostek OSP naszej gminy oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku bryg. Andrzej Wójtowicz, Dowódca JRG w PSP Szczecinek kpt.

Przypomnienie o terminach płatności

Przypomnienie o terminach płatności

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:
15.11.2021 r. upływa termin płatności:
•    czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
•    jedenastej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
•    czwartej raty podatku rolnego osób prawnych,
•    czwartej raty czynszu dzierżawnego;