Ruszył nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2022

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

w Polsce ogłasza po raz kolejny Lokalny Konkurs Grantowy w ramach

programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty,

które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych,

Przypomnienie o terminach płatności

Przypomnienie o terminach płatności

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:
16.05.2022 r. upływa termin płatności:
• drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
• piątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
• drugiej raty podatku rolnego osób prawnych,
• drugiej raty czynszu dzierżawnego;

Darz Bór

Darz Bór

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXI Zachodniopomorskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich o Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego w dniu 28 maja 2022r. Tegoroczny przegląd odbędzie się stacjonarnie w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach. Bieżące komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem:
1. Strony internetowej Ośrodka Kultury i Turystyki www.okitbarwice.naszgok.pl
2. Strony internetowej http://muzyka.mysliwska.pl/ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zachęcamy rolników z terenu gminy Barwice do złożenia deklaracji 
dotyczących odpadów z produkcji rolniczej typu: folie, sznurki i siatki 
do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big Bag. 
Deklaracje będą podstawą do złożenia przez Gminę Barwice wniosku o dofinansowanie utylizacji
odpadów porolniczych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2022. 
Odpady te docelowo mają zostać poddane recyklingowi prosimy zatem, 
aby były magazynowane możliwie bez zanieczyszczeń innymi odpadami.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Barwic ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

ul. Pomorska 3, 78-460 Barwice

W załączniku Zarządzenie Nr 375/2022 Burmistrza Barwic z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

im. prof. Władysława Szafera w Barwicach.

Informacja o konkursie dostępna również na stronie:http://bip.barwice.pl/index.php?id=286074

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. 
Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Barwice. Dziękujemy za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę. 
Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz 
pomyślności w pracy zawodowej. Niech podejmowane działania będą inspiracją do dalszych działań
w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii

Program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii

W dniu 28 marca br. w Polsce rozpoczęła się zmiana sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna 
telewizja naziemna. Dotychczasowa technologia nadawania została zastąpiona nowym 
standardem DVB- T2/HEN/C i zapewni możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby 
programów telewizyjnych w jakości obrazu HD/UHD oraz dźwięku.

AKCJA KASTRACJA

AKCJA KASTRACJA

Zapraszamy właścicieli zwierząt domowych do udziału w kolejnej edycji Zwierzowa AkcjaKastracja 
z Fundacją ZWIERZ! W ramach akcji można skorzystać z darmowej kastracji i jednocześnie 
oznakowania swojego psa lub kota mikrochipem. 
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.