Klubu SENIOR + w Barwicach przygotowany na przyjęcie uczestników

Klubu SENIOR + w Barwicach przygotowany na przyjęcie uczestników

Od początku stycznia trwały prace zarówno administracyjne jak i porządkowe mające na celu przygotowanie nowo powstałej placówki na przyjęcie uczestników. O dobre samopoczucie seniorów w barwickim klubie będą dbały Bogumiła Bogdziewicz – kierownik, oraz Iwona Siwińska – terapeuta.
 

PRZYJMOWANIE WNOSKÓW O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO ORAZ SKŁADANIE DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

PRZYJMOWANIE WNOSKÓW O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO ORAZ SKŁADANIE DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem prosimy o zapoznaniem się z harmonogramem i lokalizacjami (również wsie) przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego i deklaracji dotyczącej źródeł ciepła. 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, danych dotyczących członków rodziny (PESEL) oraz nr konta bankowego.

 H A R M O N O G R A M 

18.01.2022r., 20.01.2022r. , 25.01.2022r. oraz 27.01.2022r.
– Klub Seniora w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach 
godz. 9.00 – 15.00 – mieszkańcy Barwic

Zmiany w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Zmiany w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Od 3 stycznia 2022 r. (poniedziałek) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na obszarze powiatu szczecineckiego będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu (porady w trybie zdalnym). Nieodpłatne porady w trybie stacjonarnym pozostają zawieszone do odwołania.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu edukacji publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu edukacji publicznej

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu edukacji publicznej. Rodzaje zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej  w roku 2022 r. 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Rodzaje zadań publicznych w roku 2022 z zakresu kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie działań i szkoleń w klubach sportowych w różnych dyscyplinach , 
b) organizacja medialnych cyklicznych imprez sportowych
c) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, spartakiadach, rajdach,
d) organizacja całorocznych zajęć sportowych w klubach i szkołach,

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizatora programu: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizatora programu: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”

Dotyczy:  Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.