Informacja

Informacja

I N F O R M A C J A

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, iż obecnie nie jest znany termin wydawania skierowań do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

W przypadku pozyskania informacji  w/w sprawie będzie umieszczony komunikat na bip M-GOPS w Barwicach (mgops.bip.barwice.pl) oraz  na stronie  Urzędu Miejskiego w Barwicach. 

Kierownik M-GOPS w Barwicach

Anna Kłyszejko

Informacje dotyczące pracy Rady Miejskiej w związku z sytuacją epidemiologiczną

Informacje dotyczące pracy Rady Miejskiej w związku z sytuacją epidemiologiczną

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników urzędu oraz radnych, 
w związku z: Zarządzeniem nr 190/2020 Burmistrza Barwic z dnia 19 października 2020 r. 
w sprawie ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim 
w Barwicach, biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację epidemiczną w naszym regionie informuję, że:
• Prace Komisji Rady Miejskiej w Barwicach  oraz Sesje Rady Miejskiej w Barwicach odbywać się będą w trybie zdalnym (do odwołania);
• Odwołuję dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach;

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów

Informujemy, że mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem, odnotowany na terenie powiatu szczecineckiego oraz w związku z wprowadzeniem od dnia 17 października 2020 r. na terenie powiatu szczecineckiego czerwonej strefy budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach od dnia 20.10.2020 r. jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów. 
Pracownicy Urzędu będą udzielać informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Od 17 października nowe obostrzenia sanitarne

Od 17 października nowe obostrzenia sanitarne

Od 17 października 2020 r., Gmina Barwice znajdzie się w tzw. „czerwonej strefie”,
w której obowiązywać będą nowe, bardziej rygorystyczne obostrzenia związane
z działaniami mającymi na celu powstrzymywanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z tym – decyzją rządu – w granicach administracyjnych powiatu szczecineckiego obowiązywać będą niniejsze zasady:

Nabór wniosków PROW konkurs 3/2020

Nabór wniosków PROW konkurs 3/2020

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informujemy o nadchodzącym naborze wniosków PROW – konkursie 3/2020 o zakresie tematycznym operacji obejmujących „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 
Informacja o naborze znajduje się w poniższym linku:
http://www.lgd.szczecinek.pl/index.php/777

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu Gminy Barwice składamy serdeczne życzenia sukcesów w pracy, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Dziękujemy za oddanie, zaangażowanie i kreatywność w trudnym dla wszystkich 2020 r. Życzymy Państwu wiele zdrowia i wytrwałości. 
W Państwa rękach poprzez kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, leży przyszłość następnych pokoleń, tym samym nadzieja na lepsze jutro naszej Wielkiej i Małej Ojczyzny.

UWAGA MIESZKAŃCY ! 

UWAGA MIESZKAŃCY ! 

Dnia 24 października 2020 r. na terenie Gminy Barwice zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 8.00  w dniu odbioru, umożliwiając dostęp oraz przejazd firmie odbierającej.  
Odpady niezaliczane do wielkogabarytowych nie zostaną odebrane! Ich uprzątnięcie należy do obowiązków właściciela nieruchomości. 

Ruszyła inwestycja związana z przebudową drogi w m. Sulikowo

Ruszyła inwestycja związana z przebudową drogi w m. Sulikowo

Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina Barwice przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo”. W ramach inwestycji wybudowane zostanie 991 m drogi gminnej z dwoma pasami ruchu i chodnikiem. Do każdej posesji wykonany zostanie zjazd. Całkowity koszt zadania po przetargu wynosi 1 683 574,80 zł. 

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 10 października (sobota) cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. 
Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju!  
Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.