Pożegnanie ósmoklasistów w barwickiej podstawówce

Pożegnanie ósmoklasistów w barwickiej podstawówce

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach. Spotkanie było okazją do nagrodzenia oraz wyróżnienia uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, sporcie i reprezentowali szkołę w trakcie konkursów wiedzowych.

Nabór wniosków od rolników

Nabór wniosków od rolników

16 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
rozpoczyna nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. 
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
Dokumenty będą przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR do 30 czerwca 2022 r.

Pani Dyrektor Małgorzata Krawczyk - Figlarz została wybrana na kolejną kadencję

Pani Dyrektor Małgorzata Krawczyk - Figlarz została wybrana na kolejną kadencję

W dniu dzisiejszym tj. 14.06.2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach. W wyniku postępowania konkursowego, kandydatką, wyłonioną na stanowisko dyrektora została wybrana Pani Małgorzata Krawczyk – Figlarz. 
Serdecznie gratulujemy. 
 

AKTUALIZACJA - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

AKTUALIZACJA - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Barwice w okresie od 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Poszukiwany informatyk do pracy przy realizacji projektu

Poszukiwany informatyk do pracy przy realizacji projektu

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach stosując zasadę konkretności zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach prowadzenia zajęć informatycznych- nuka systemów bankowych w Klubie „Senior+” w Barwicach w ramach realizacji Projektu „Gmina Barwice Wspiera Seniorów” Współfinansowanego ze  Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
I.    Zamawiający:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach, ul. Czaplinecka 14, 78-460 Barwice

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach realizuje projekt „Gmina Barwice wspiera seniorów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa – RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.