Seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień na grypę

Seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień na grypę

Mieszkańcy gminy Barwice  powyżej  75 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

Seniorzy, którzy są zainteresowani szczepionką  muszą poinformować  o tym swojego lekarza rodzinnego do dnia 26 listopada 2020 roku  (czwartek) do godz. 18.00 .

Numery telefonu do przychodni:

1. PEOZET Sp. z o.o. Barwice, Plac Wolności 1 (lekarz rodzinny Bogumiła Sadowska)

Tel. 94 373 63 24

2. Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie S.C. Barwice, ul. Kościuszki 3 (lekarz rodzinny Józef Dmochowski)

Tel. 94 373 63 50

XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach

XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)

zwołuję

XXV Sesję Rady Miejskiej w Barwicach
w dniu 26 listopada 2020r. o godz. 13.00

Kolejna INICJATYWA LOKALNA w Knykach zrealizowana

Kolejna INICJATYWA LOKALNA w Knykach zrealizowana

Mieszkańcy sołectwa Knyki zakończyli działanie związane z realizacją inicjatywy lokalnej. Ze względu na stan epidemiologiczny liczba osób biorących udział w finalizacji przedsięwzięcia była ograniczona. Po wybraniu odpowiedniego miejsca ułożono dwie płyty typu jomb, na których zamontowano kolejno elementy grilla. Całość wykończono żwirkiem. 
Grill przy świetlicy wiejskiej jest kolejnym etapem odnowienia terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Knykach. Tegoroczny Grant Sołecki umożliwił wybudowanie altany, nowo powstały grill jest jej praktycznym uzupełnieniem.

"AKCJA CHRYZANTEMA"

"AKCJA CHRYZANTEMA"

Gmina Barwice w ostatnich dniach została udekorowana chryzantemami. Z powodu zamknięcia cmentarzy przed 1 listopada, przedsiębiorcy hodujący i sprzedający kwiaty ponieśli bardzo duże straty finansowe. Szczecinecki oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakupił rośliny od przedsiębiorców i przekazał je gminom. Do Barwic trafiło łącznie 1500 chryzantem doniczkowych i ok 2500 ciętych.

Dzień Pracownika Socjalnego 

Dzień Pracownika Socjalnego 

Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada 2020 r. Dniu Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom sektora pomocy społecznej  składamy serdeczne podziękowania za profesjonalną i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi.
W tym wyjątkowym dniu życzymy aby Państwa działania były motywującym impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań, które przyniosą oczekiwane efekty dla dobra mieszkańców Barwic. 
Życzymy niegasnącego entuzjazmu i energii oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Burmistrz Barwic Mariusz Kieling
oraz 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Burmistrz Barwic ogłasza konsultacje społeczne regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych”. Gmina Barwice otrzymała wsparcie w wysokości 172 500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Kolejny "Grant sołecki 2020" zrealizowany

Kolejny "Grant sołecki 2020" zrealizowany

„Altana miejscem integracji mieszkańców wsi Knyki” to tegoroczna propozycja grantu, o który starało się Sołectwo Knyki. Urząd Marszałkowski przyznał na tą inicjatywę 10 000,00 zł w ramach pomocy finansowej "Granty sołeckie 2020". Projekt jest pomysłem mieszkańców na stworzenie w centrum wsi wspólnego, ogólnodostępnego miejsca wypoczynku. W okresie letnim zaplanowano wykorzystanie altany jako „Plenerowej Świetlicy Środowiskowej”, w której zajęciach i warsztatach będą mogły brać udział wszystkie pokolenia knykowiaków.

Skromne obchody 11 listopada 

Skromne obchody 11 listopada 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju w tym roku kwiaty pod pomnikami składali tylko przedstawiciele władzy samorządowej. 
Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Stefana Węgierskiego w Barwicach, Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski oraz ks. Proboszcz Adam Paź  złożyli wiązanki i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym Odzyskanie Niepodległości.

Przypomnienie o terminach płatności

Przypomnienie o terminach płatności

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

16.11.2020 r. upływa termin płatności:

  • czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
  • jedenastej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
  • czwartej raty podatku rolnego osób prawnych,
  • czwartej raty czynszu dzierżawnego;

 

Nasadzenia wzdłuż ulicy Jana Pawła II

Nasadzenia wzdłuż ulicy Jana Pawła II

Zgodnie z deklaracją Burmistrza Barwic pracownicy ZGM w bieżącym tygodniu wykonywali prace, związane z nasadzeniem nowej zieleni wzdłuż ulicy Jana Pawła II, począwszy od skrzyżowania z ulicą Zwycięzców w kierunku mostka. Jest to pierwszy etap prac. W przyszłości zaplanowano zieleń na całej ulicy włącznie z odnowieniem ronda.  Inicjatywa związana jest z upamiętnieniem obchodów 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka. W ramach zadania posadzono ponad 570 roślin m.in.: po 26 klonów tatarskich i kalin koralowych oraz po 130 sztuk tawuł i pięciorników w dwóch kolorach.