Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna miesięczna kwota wsparcia dla ucznia wynosi 528,00 zł.

Podsumowanie społecznej rewitalizacji w Tarmnie

Podsumowanie społecznej rewitalizacji w Tarmnie

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparcie skierowane jest do 71 gmin w województwie zachodniopomorskim. Są one kontynuacją podjętych wspólnie działań z 2016 roku.
Celem tych działań jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji, poprzez współpracę przy procesie tworzenia oraz realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

„NAJŁADNIEJSZA POSESJA 2020”

„NAJŁADNIEJSZA POSESJA 2020”

Konkurs „Najładniejsza Posesja”  ma charakter ogólnogminny a jego celem jest wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Gminy Barwice jak również promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 19 posesji we wszystkich wymienionych  kategoriach.
Zgłoszeń można dokonywać w 5 kategoriach :
- zabudowa jednorodzinna w mieście;
- zabudowa wielorodzinna na wsi i w mieście
- gospodarstwo rolne – obejście; 
- posesja na wsi;
- balkon/taras na wsi i w mieście

Nietrzeźwi na gminnych drogach

Nietrzeźwi na gminnych drogach

Jak wynika z przekazanych nam danych z Posterunku Policji w Barwicach liczba kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, w ostatnim czasie się zwiększyła. Statystyki dotyczące pijanych na drogach naszej gminy pokazują, że problem jest poważny (ok 10 nietrzeźwych w ciągu tygodnia). Mundurowi w trakcie kontroli wykorzystują szybko działający Alkomat Alcoquant 6020 plus zakupiony ze środków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 31 647,80 zł w ramach Funduszu Solidarnościowego. Środki te w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, zwany dalej „Programem”, kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji

14 Lipca 2020r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXI(Nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.

Terminy w administracji

Terminy w administracji

Przypominamy, że 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), na mocy której, w art. 46 pkt 20 uchylono art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.