OGŁOSZENIE 

OGŁOSZENIE 

Gmina Barwice kupi lokal mieszkalny o minimalnej powierzchni 60 m² znajdujący się na terenie Gminy Barwice. Mile widziane pomieszczenia gospodarcze oraz miejsce, które można zagospodarować na ogródek warzywny lub rekreacyjny. 

Preferowany parter, maksymalnie pierwsze piętro. 

Kupno potencjalnej nieruchomości opierać się będzie o wycenę nieruchomości uprawnionego Rzeczoznawcy Majątkowego, przygotowanie Uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Barwicach o wyrażeniu zgody na nabycie odpłatnie nieruchomości, ostatecznie podpisanie aktu notarialnego. 

Bezpłatny Kurs Kwalifikowalny Pierwszej Pomocy - harmonogram w Gminie Barwice

Bezpłatny Kurs Kwalifikowalny Pierwszej Pomocy - harmonogram w Gminie Barwice

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia nowy harmonogram Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach operacji „Bezpieczny Powiat Szczecinecki – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego” w Gminie Barwice.
 

Kurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Barwicach przy ul. Moniuszki 12 w następujących terminach: 

Harmonogram aktualizacja

Granty Sołeckie 2021

Granty Sołeckie 2021

W związku z organizacją V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” Wydział Rolnictwa i Rybactwa zaprasza do udziału w konkursie. 
Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej!

Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej!

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. 
Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”

„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”

Dotyczy: Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 01.02.2021 r. do 31.12.2021r. 

Burmistrz Barwic informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Skoliosis Rehabilitacja Funkcjonalna Marta Krysiak, Plac Wolności 1, 78-460 Barwice.

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Barwic Mariusz Kieling – Gminny Komisarz Spisowy w Barwicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r.

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla mieszkańców

Gmina Barwice jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego”, które obejmuje wszystkie gminy powiatu szczecineckiego. Proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.