OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BARWIC

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BARWIC

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwice plakatów Inicjatorów Przeprowadzenia Referendum w Sprawie Odwołania Burmistrza Barwic (którzy nie mają odwagi cywilnej podpisać się z imienia i nazwiska pod publikowanymi treściami) jako Burmistrz Barwic pragnę ustosunkować się do bezpodstawnych, nieprawdziwych i kuriozalnych zarzutów stawianych przez autorów plakatu.

Przypomnienie o terminach płatności

Przypomnienie o terminach płatności

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności:
• drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
• piątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
• drugiej raty podatku rolnego osób prawnych,
• drugiej raty czynszu dzierżawnego;

Telefoniczny spis ludności

Telefoniczny spis ludności

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Nowe oświetlenie LED na terenie miasta

Nowe oświetlenie LED na terenie miasta

Trwa wymiana opraw sodowych na LED w lampach na ulicach Dworcowej, Moniuszki, Parkowej Podgórnej, Polnej, Rzecznej, Spokojnej, Wiejskiej, Wojska Polskiego, Zielonej i Pomorskiej.  Na ten moment pracownicy Energa Oświetlenie Sp. z o.o., z którą Gmina Barwice zawarła umowę na inwestycje oświetleniowe, wymienili 80 punktów świetlnych. Docelowo wymienionych zostanie 120 lamp z czego 43 lampy typu parkowego i 77 lamp standardowych. 
 

Klub Seniora w Barwicach! 150 000,00 zł dotacji

Klub Seniora w Barwicach! 150 000,00 zł dotacji

Otrzymaliśmy właśnie wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021. Barwicki wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na utworzeniu w Barwicach Klubu Seniora został rozpatrzony pozytywnie, a co za tym idzie otrzymaliśmy 150 000,00 zł dotacji. Całość projektu wynosi 187 500,00 zł, a środki te zostaną przeznaczone na wykonanie remontu, przystosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń wytypowanych do utworzenia Klubu. 

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Barwice. Dziękujemy za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę. 

Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej. Niech podejmowane działania będą inspiracją do dalszych działań w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Burmistrz Barwic 
Mariusz Kieling 
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Małek 

XI edycja Konkursu „Działajmy razem"

XI edycja Konkursu „Działajmy razem"

Firma Goodvalley ogłosza  XI edycję Konkursu „Działajmy razem”. W konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będą wspólne działania mieszkańców lokalnego środowiska i pracowników Goodvalley Polska na rzecz polepszenia życia w danej miejscowości. W konkursie wspierane będą działania przynoszące wymierne i trwałe efekty. Ważną zasadą konkursu jest, aby w działaniach wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne oraz zasoby finansowe i ludzkie udostępnione przez Goodvalley Polska.

Barwicki wniosek o poprawę infrastruktury sportowej z dofinansowaniem!

Barwicki wniosek o poprawę infrastruktury sportowej z dofinansowaniem!

Podobnie jak w ubiegłym roku, Gmina Barwice otrzymała wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na realizację zadania związanego z poprawą i modernizacją infrastruktury sportowej. Zaplanowane do realizacji zadanie będzie polegało na odmalowaniu ścian hali sportowej oraz przyległego do niej zaplecza higieniczno-sanitarnego. Hala stanowi część kompleksu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Barwicach przy ulicy Moniuszki. Wsparcie wyniesie
20 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania do 40 000,00 zł.