Tarcza antykryzysowa dla NGO

Tarcza antykryzysowa dla NGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.) informuje, że uruchamia nabór wniosków w trybie ciągłym na: 

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Gmina Barwice została zaproszona do udziału w projekcie „Razem możemy więcej!”

Gmina Barwice została zaproszona do udziału w projekcie „Razem możemy więcej!”

Gmina Barwice została zaproszona do udziału w projekcie „Razem możemy więcej!” realizowanym przez Fundację Green Europe w Partnerstwie z Gminą Świdwin. Nasz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do udziału w nim wytypował 13 rodzin.  W ramach realizowanego zadania prowadzona jest superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin, która pozwoli im polepszyć metody pracy, umożliwi szersze spojrzenie na problemy i pomoże znaleźć rozwiązania. Pierwsze spotkania odbyły się w połowie czerwca, kolejne zaplanowano na lipiec.

Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji

26 czerwca 2020 r. o godzinie 8.00 odbędzie się XX (Nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).