Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji

W dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 8.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Przedstawienie porządku obrad.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO KLUBU SENIORA 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO KLUBU SENIORA 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, iż rozpoczął rekrutację osób celem uczestnictwa w Klubie Seniora. Jest to bezpłatna forma usługowa dla mieszkańców miasta Barwice. Po deklaracje uczestnictwa w Klubie Seniora prosimy o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach, ul. Czaplinecka 14.

Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym

Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym

Według załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. na terenie powiatu szczecineckiego w sezonie zimowym 2021/2022 drogi powiatowe będą utrzymywane w IV standardzie.

Opis stanu utrzymania dla poszczególnych standardów i ewentualne dopuszczalne odstępstwa od nich podano w tabeli w załączeniu.

Program „ Czyste Powietrze” - spotkanie informacyjne

Program „ Czyste Powietrze” - spotkanie informacyjne

Burmistrz Barwic serdecznie zaprasza mieszkańców miasta i gminy Barwice na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 22 grudnia 2021r. o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego Barwice (sala posiedzeń).
Z uwagi na obowiązujące reżimy sanitarne i ograniczoną liczbę miejsc, prosimy wszystkich zainteresowanych o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 94 373 63 09 lub mailowy na adres: emilia [dot] polewczyk

Otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023"

Otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023"

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023" od 03.01.2022 r. do 31.12.2022r. poprzez zwiększanie dostępności do rehabilitacji  wśród mieszkańców Gminy Barwice, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów. Finansowanie z budżetu Gminy Barwice na rok 2022 wynosi 70.000 tys zł. Program przyjęty został do realizacji uchwałą Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.10.2019 r.