Przypomnienie o terminach płatności

Przypomnienie o terminach płatności

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.09.2021 r. upływa termin płatności:
• trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
• dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
• trzeciej raty podatku rolnego osób prawnych,
• drugiej raty podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych, 
• trzeciej raty czynszu dzierżawnego;

Kolejna dostawa opasek (smartwatch) dla seniorów

Kolejna dostawa opasek (smartwatch) dla seniorów

W piątek przedstawiciel Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina dostarczył kolejną, trzecią już partię opasek dla seniorów (smartwatch) w ramach projektu społecznego „Region Dobrego Wsparcia” finansowanego ze środków europejskich. 

Urządzenia te służą m.in.: do wezwania pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Dodatkowo opaska wyposażona jest w czujnik upadku, miernik ciśnienia oraz pulsu.

Dystrybucją opasek zajmuje się barwicki MGOPS tel. 94 373 60 22

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Od dzisiaj tj. 01.09.2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2022 rok.  Potrwają 30 dni kalendarzowych tj. do 30.09.2021 r. tj.   Zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego o przekazywanie uwag, wniosków i opinii. 

23.09.2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym osobiście będzie można przedyskutować ewentualne zmiany w projektowanym programie współpracy. 

Nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny

Z okazji nowego roku szkolnego 2021/2022 w imieniu Samorządu Gminy Barwice, Wszystkim uczniom życzymy sukcesów, rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech nadchodzące miesiące będą nie tylko czasem wytężonej pracy ale także czasem radości i rozwijania przyjaźni. 
Nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy  spokojnej i satysfakcjonującej pracy.
Rodzicom i opiekunom uczniów życzymy cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Jeszcze raz wszystkiego dobrego. 

Fundusz sołecki w okresie epidemii

Fundusz sołecki w okresie epidemii

Burmistrz Barwic przypomina, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.

Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji

W dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej  w Barwicach.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22 

  
Porządek obrad:

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Można ją złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, korzystając z profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl wybierz zakładkę „złóż deklarację”, wypełnij ją i wyślij.

Laureaci konkursu Najładniejsza Posesja 2021 

Laureaci konkursu Najładniejsza Posesja 2021 

W kategorii Posesja w mieście
I miejsce zajął - Marcin Noga
II miejsce zajęła – Halina Drozdek

W kategorii Zabudowa wielorodzinna
I miejsce zajęli – Małgorzata Bernacka - Cybulino
II miejsce zajęła – Agnieszka Pietras i Marzena Wróbel Barwice
III miejsce zajął – Anna Szarek Barwice

W kategorii Posesja na wsi
I miejsce zajęła – Grzegorz Paluch  - Ostropole
II miejsce zajęła – Małgorzata Śliwińska – Górki
III miejsca zajęła –Anna i Tomasz Pietniczka- Białowąs