Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Barwicach
78-460 Barwice
ul. Zwycięzców 22
tel. (094) 37 363 09
(094) 37 363 43
(094) 37 363 44
e-mail: urzadat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Urząd Miejski w Barwicach czynny:

 • Poniedziałek 7.00 - 15.00
 • Wtorek 7.00 - 15.00
 • Środa 7.00- 15.00
 • Czwartek 7.00 - 16.00
 • Piątek 7.00 - 14.00

 

Burmistrz Barwic - Mariusz Kieling

przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30

e-mail: burmistrzat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Zastępca Burmistrza Barwic - Robert Zborowski

przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30

e-mail: robert [dot] zborowskiat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Sekretarz - Kamila Gwiazda 

e-mail: sekretarzat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego , który jest jednocześnie Sekretarzem Gminy Barwice
Kamila Gwiazda 

Tel.: 94 373 63 09 wew. 53
e-mail sekretarzat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. kadrowych
Ewelina Widerska

Tel: 94 373 63 09 wew. 12
kadryat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Justyna Lorkiewicz 

Tel.: 94 373 65 81 wew. 35
lub 730 825 836
radaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
 

Stanowisko ds. obsługi interesanta
Monika Podolak-Dąbek w zastępstwie Sandra Pruciak

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 31
Tel. bezp.  (94) 713 75 00 
boiat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych
Anna Buczko 

Tel: (94) 373 63 09 wew.10
urzadat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
Ewa Hyjek Puzio

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 37 
lub 790 263 504
e [dot] hyjekpuzioat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
zarzadzanieat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
 

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, który jest jednocześnie kierownikiem USC
Renata Trembowelska

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 32
Tel. bezp.: (94) 713 75 01
r [dot] trembowelskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Zuzanna Chmiel

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 44
Tel. bezp.: (94) 713 75 07
z [dot] chmielat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Referat Finansowo - Budżetowy

Kierownik Referatu finansowo - budżetowego, który jest jednocześnie skarbnikiem gminy
Magdalena Łozińska 

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 13
e-mail: skarbnikat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej  
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej
Katarzyna Git

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 18
Tel. bezp.:(94) 713 75 10
e-mail: k [dot] gitat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Kondaszewska

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 16
e-mail: a [dot] kondaszewskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. windykacji
Monika Wojciechowska

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 17
Tel. bezp.: (94) 713 75 09 
e-mail: m [dot] wojciechowskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Marzena Palus - Noga

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 17
Tel. bezp.: (94) 713 75 09 
e-mail: m [dot] palusnogaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Magdalena Guzowska w zastępstwie Barbara Spierewka

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 17
Tel. bezp.: (94) 713 75 09 
e-mail: m [dot] guzowskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
            b [dot] spierewkaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Referat Inwestycji

Kierownik Referatu Inwestycji
Piotr Kikun
  
Tel.: (94)  373 63 09 wew. 34
Tel. bezp.: (94) 713 75 04
e-mail: p [dot] kikunat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Monika Tomska

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 33
Tel.: (94) 713 75 02 
e-mail: m [dot] tomskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Magdalena Janowska

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 33
Tel. bezp.: (94) 713 75 02
e-mail: m [dot] janowskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. dróg i energetyki
Edmund Szewczyk

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 36
Tel. bezp.: (94) 713 75 03
e-mail: e [dot] szewczykat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Alicja Zasztoft

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 19
Tel. bezp.: (94) 713 75 11 
e-mail: a [dot] zasztoftat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (gospodarka mieszkaniowa, komunalna)
Małgorzata Tabaka 

Tel: (94) 373 63 09 wew.19
Tel. bezp.: (94) 713 75 11
e-mail: m [dot] tabakaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
           
Stanowisko ds. funduszu sołeckiego
Marzena Kasprzyk

Tel: (94) 373 63 09 wew.15
Tel. bezp.: (94) 713 75 08
e-mail: m [dot] kasprzykat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Referat Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Anna Cywińska

Tel.: (94) 373 63 09 wew.22
e-mail: a [dot] cywinskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. rolnictwa
Karolina Ćwiek – Grzywaczewska 

Tel: (94) 373 63 09 wew.23
e-mail: k [dot] cwiekgrzywaczewskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. ochronny środowiska
Emilia Polewczyk

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 24
Tel.: (94) 713 75 50 
e-mail: e [dot] polewczykat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Kinga Urbaniak w zastępstwie Anna Krawiecka

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 24
e-mail: k [dot] urbaniakat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
           
Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Magdalena Karpowicz

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 23
Tel. bezp.: (94) 713 75 14
e-mail: m [dot] karpowiczat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl
           

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej
Barbara Życka

Tel.: (94) 373 63 09
Tel. bezp.: (94) 713 75 14
e-mail: b [dot] zyckaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

 

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
Aleksandra Kuśmierek

Tel.: (94) 373 6309 wew.21
Tel. bezp.: (94) 713 75 13
e-mail: a [dot] kusmierekat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ochrony zdrowia
Magdalena Bujak - Nowakowska

Tel.: (94) 373 63 09 wew.15
e-mail: m [dot] bujaknowakowskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. promocji i turystyki
Dorota Zborowska

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 21
Tel. bezp.: (94) 713 75 13
e-mail: d [dot] zborowskaat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. Rozwoju Gminy
 

Stanowisko ds. sportu (Animator ORLIK)
Jacek Noga

Tel.: (94) 373 63 09 wew.21

Samodzielne stanowiska pracy

Informatyk
Andrzej Pietras

Tel.: (94) 373 63 09  wew.20 
e-mail: informatykat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl

Radca Prawny
Maciej Strzelec

Tel.: (94) 373 63 09 wew. 26
Tel. bezp.: (94) 713 75 06
e-mail: radca [dot] prawnyat[37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]um [dot] barwice [dot] pl


Adres źródłowy: https://barwice.pl/page/dane-kontaktowe

Załączniki
 • [0] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [4] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [5] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [6] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [7] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [8] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [9] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [10] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [11] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [12] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [13] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [14] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [15] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [16] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [17] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [18] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [19] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [20] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [21] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [22] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [23] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [24] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [25] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [26] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [27] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [28] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [29] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [30] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [31] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [32] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [33] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [34] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [35] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [36] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [37] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif