Plakat informujący o dofinansowaniu programu "Ciepłe mieszkanie".

✅Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.441.500,00 zł na realizację programu Ciepłe Mieszkani…

Plakat informujący o myciu pojemników na odpady

Szanowni Mieszkańcy!!!!

Informujemy, że ATF Polska zaplanowała mycie pojemników na odpady zmieszane…

plakat informacyjny o wyborach samorządowych

Drodzy Mieszkańcy zbliżają się ważne wybory, które odbędą się 7️⃣ kwietnia. To doskonała okazja, abyście wy…

Przebudowa drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171
na zdjęciu przebudowa drogi w m. Gonne Małe

Rozpoczęto realizację projektu dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Gonne Małe. Przebudowa obejmuje znaczącą modernizację istniejącej drogi
wraz z jej włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171, co przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej w regionie.

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom oraz użytkownikom drogi bezpiecznych i komfortowych warunków podróżowania.

Realizację zadania powierzono firmie ONDE S.A., która posiada doświadczenie w dziedzinie budowy i modernizacji dróg. Spółka ONDE S.A. jest odpowiedzialna
za wykonanie prac zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz spełnienie wszystkich wymaganych standardów jakościowych.

Planowany termin zakończenia prac to 29 listopada 2023 roku.

Projekt realizowany jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a wartość dofinansowania wynosi 3311231,02 złotych.

Jesteśmy przekonani, że zakończenie projektu przebudowy drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców, ułatwiając codzienne podróże oraz rozwijając infrastrukturę w regionie.

Zachęcamy do śledzenia informacji na bieżąco w sprawie postępu prac oraz ewentualnych zmian w organizacji ruchu na stronie Urzędu Gminy w Barwicach
oraz w mediach społecznościowych.

Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość w okresie trwania prac. Liczymy na efektywną współpracę oraz pozytywny rezultat całego przedsięwzięcia.

logo BGK