Zakończyła się realizacja jednego z dwóch tegorocznych GRANTÓW SOŁECKICH pn.: „Doposażenie miejsca rekreacji dla poprawy kondycji fizycznej” w Sulikowie.

Zakończyła się realizacja jednego z dwóch tegorocznych GRANTÓW SOŁECKICH pn.: „Doposażenie miejsca rekreacji dla poprawy kondycji fizycznej” w Sulikowie.
Na zdjęciu doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Sulikowo.[0]

Dzięki 15.000,00 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono zestaw
„Street Workout”.

Jest to siłownia zewnętrzna składająca się z drabinki poziomej prostej, drabinki pionowej,
kół gimnastycznych, rury wspinaczkowej, belki wspinaczkowej, poręczy równoległych prostych do słupa,
poręczy równoległych prostych wolnostojących, drążków oraz ławki skośnej.

Grant umożliwił Sołectwu Sulikowo doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców.
Siłownia jest ciekawą alternatywą dla dzieci, młodzieży i dorosłych
mającą na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, jak również popularyzację spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i propagowanie zdrowego stylu życia.
Siłownia jest ogólnodostępna, usytuowana w centrum miejscowości.

Realizacja inwestycji pn.: „Doposażenie miejsca rekreacji dla poprawy kondycji fizycznej”
zrealizowana została dzięki dotacji celowej pochodzącej
z Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/zakonczyla-sie-realizacja-jednego-z-dwoch-tegorocznych-grantow-soleckich-pn-0

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-10/sulikowo%20ramka.jpg
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-10/P1060169_800x450.JPG?itok=JbNZRVa8
  • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-10/P1060170_800x450.JPG?itok=gOiuI8Tr
  • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-10/P1060171_800x450.JPG?itok=rhZ7sqxV
  • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-10/P1060183_800x450.JPG?itok=tdhV31CY