Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Zakończyła się realizacja jednego z dwóch tegorocznych GRANTÓW SOŁECKICH pn.: „Doposażenie miejsca rekreacji dla poprawy kondycji fizycznej” w Sulikowie.
Na zdjęciu doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Sulikowo.

Dzięki 15.000,00 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono zestaw
„Street Workout”.

Jest to siłownia zewnętrzna składająca się z drabinki poziomej prostej, drabinki pionowej,
kół gimnastycznych, rury wspinaczkowej, belki wspinaczkowej, poręczy równoległych prostych do słupa,
poręczy równoległych prostych wolnostojących, drążków oraz ławki skośnej.

Grant umożliwił Sołectwu Sulikowo doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców.
Siłownia jest ciekawą alternatywą dla dzieci, młodzieży i dorosłych
mającą na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, jak również popularyzację spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i propagowanie zdrowego stylu życia.
Siłownia jest ogólnodostępna, usytuowana w centrum miejscowości.

Realizacja inwestycji pn.: „Doposażenie miejsca rekreacji dla poprawy kondycji fizycznej”
zrealizowana została dzięki dotacji celowej pochodzącej
z Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”.