KONKURS "OSP w akcji"

KONKURS "OSP w akcji"
na zdjęciu strażacy gaszący pożar[0]

W stulecie Związku OSP RP, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława 
Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają konkurs 
pod hasłem „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym 
przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, 
popularyzację wiedzy medialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, 
motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich, 
kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży 
w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: kategorię filmową oraz kategorię literacką. 
Jest kierowany do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych, 
znajdujących się na terenie całego kraju. 
Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 października 2022 roku, 
na adres: 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1 z dopiskiem Konkurs „Konkurs – Strażacy w akcji”, 
lub na email:  konkurs [dot] strazacywakcjiat[1]gmail [dot] com

Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Do pobrania
Załącznik Size
konkurs-STRAZACY-W-AKCJI-REGULAMIN.docx 53.06 KB

Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/konkurs-osp-w-akcji

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-10/stra%C5%BCacy%20konkurs%20ramka.jpg
  • [1] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif