Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

KONKURS "OSP w akcji"
na zdjęciu strażacy gaszący pożar

W stulecie Związku OSP RP, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława 
Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają konkurs 
pod hasłem „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym 
przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, 
popularyzację wiedzy medialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, 
motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich, 
kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży 
w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: kategorię filmową oraz kategorię literacką. 
Jest kierowany do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych, 
znajdujących się na terenie całego kraju. 
Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 października 2022 roku, 
na adres: 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1 z dopiskiem Konkurs „Konkurs – Strażacy w akcji”, 
lub na email:  konkurs [dot] strazacywakcji at gmail [dot] com

Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Do pobrania
Załącznik Size
konkurs-STRAZACY-W-AKCJI-REGULAMIN.docx 53.06 KB