Projekt „Razem silni” realizowany w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022

Projekt „Razem silni” realizowany w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022
Uczestnicy projektu[0]

W miesiącu październiku przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  (World Federation for Mental Health, działająca od 1948)
z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. 
W gminie Barwice też dbamy o nasze zdrowie psychiczne poprzez realizacje projektu 
„Razem silni” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
„Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022.
Projekt realizowany jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach. 
W ramach tego projektu odbył się wyjazd integracyjno – terapeutyczny do Cieszyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia . 
Podczas wyjazdu prowadzone były zajęcia z psychologiem.
Została stworzone otwarte grupy wsparcia : jedna dla osób z zaburzeniami  psychicznymi 
a druga dla osób na co dzień z nimi obcującymi, podejmującymi się trudu opieki. 
Obydwie grupy mają charakter otwarty i można do nich dołączyć w każdym momencie.
Odbyło się  3 dniowe szkolenie dla osób pracujących z osobami  z zaburzeniami psychicznymi, 
które podniosły swoje kompetencje w zakresie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/projekt-razem-silni-realizowany-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-10/S%C5%82oneczko%20Ramka.jpg
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-10/WhatsApp%20Image%202022-08-23%20at%2017.34.51%20%283%29_800x600.jpeg?itok=EIy8RtWa
  • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-10/WhatsApp%20Image%202022-08-23%20at%2017.34.54%20%282%29_450x600.jpeg?itok=MoG4Axeg
  • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-10/WhatsApp%20Image%202022-08-24%20at%2015.26.09_450x600.jpeg?itok=0-qNuZG1
  • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-10/WhatsApp%20Image%202022-08-24%20at%2017.54.09_450x600.jpeg?itok=91l2w7Pn