Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Projekt „Razem silni” realizowany w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022
Uczestnicy projektu

W miesiącu październiku przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  (World Federation for Mental Health, działająca od 1948)
z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. 
W gminie Barwice też dbamy o nasze zdrowie psychiczne poprzez realizacje projektu 
„Razem silni” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
„Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022.
Projekt realizowany jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach. 
W ramach tego projektu odbył się wyjazd integracyjno – terapeutyczny do Cieszyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia . 
Podczas wyjazdu prowadzone były zajęcia z psychologiem.
Została stworzone otwarte grupy wsparcia : jedna dla osób z zaburzeniami  psychicznymi 
a druga dla osób na co dzień z nimi obcującymi, podejmującymi się trudu opieki. 
Obydwie grupy mają charakter otwarty i można do nich dołączyć w każdym momencie.
Odbyło się  3 dniowe szkolenie dla osób pracujących z osobami  z zaburzeniami psychicznymi, 
które podniosły swoje kompetencje w zakresie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.