Oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Barwicach

Oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Barwicach
Otwarcie klubu Senior + przecięcie wstęgi [0]

Choć barwicki Klub Seniora funkcjonuje już od początku 2022 roku uroczystość oficjalnego otwarcia przypadła na dzień 16 listopada 2022 r. To nie przypadek, że w tym tygodniu w kalendarzu przypadł Ogólnopolski Dzień Seniora. Była to więc doskonała okazja do świętowania. 
Na uroczystość zaproszono wielu gości, z którymi klub współpracuje każdego dnia. Były przemówienia, część artystyczna i poczęstunek. Warto przypomnieć, że do placówki uczęszcza 15 seniorów. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Dzięki środkom zewnętrznym klub ma bardzo bogatą ofertę: wykłady i prelekcje ze specjalistami, wyjazdy i sprzęt rehabilitacyjny to tylko niewielka część z propozycji skierowanych do uczestników. 

Przypominamy, że na Klub Seniora w Barwicach udało się pozyskać 659 673,60 zł środków zewnętrznych. Wkład własny wyniósł 109 850,40 zł co oznacza, że na zadania wydatkowano łącznie 769 524,00 zł. Do tej pory pozyskano środki z trzech źródeł: 

1. Zadanie pn. „Klub Seniora +” w Barwicach w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021
Wartość zadania – 187 500,00 zł
Wartość dofinansowania – 150 000,00 zł
Data realizacji – 31.12.2021 r.
Środki te przeznaczono na wykonanie remontu, przystosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń wytypowanych do utworzenia Klubu. 

2. Zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +” Moduł II na lata 2021-2025 Edycja 2022 
Wartość zadania – 48 120,00 zł
Wartość dofinansowania – 29 160,00 zł
Data realizacji – 01.01.2022 r. – 31.12.2022 zł 
Środki przeznaczono na roczne funkcjonowanie Klubu. 

3. Zadanie pn. „Gmina Barwice wspiera seniorów” w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. 
Wartość zadania – 533 904,00
Wartość dofinansowania – 480 513,60 zł
Data realizacji – do 31.12.2023 r. 
Szeroki pakiet działań dotyczących wzbogacenia oferty klubu: wykłady i prelekcje ze specjalistami, wyjazdy, sprzęt rehabilitacyjny.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/oficjalne-otwarcie-klubu-seniora-w-barwicach

Załączniki
 • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-11/Otwarcie%20klubu%20Senior%20%2Bzdj%C4%99cie%20g%C5%82%C3%B3wne.jpg
 • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060688_800x450.JPG?itok=Uw5Z1zGz
 • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060691_800x450.JPG?itok=PzS2FSA9
 • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060693_800x450.JPG?itok=JIQVbdJL
 • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060694_800x450.JPG?itok=NOlrNcWp
 • [5] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060695_800x450.JPG?itok=3MvkjSX3
 • [6] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060697_800x450.JPG?itok=WyTb3X5h
 • [7] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060698_800x450.JPG?itok=EcCRKtMh
 • [8] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060705_800x450.JPG?itok=7m8oADZd
 • [9] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060710_800x450.JPG?itok=Tb5NhF7G
 • [10] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060714_800x450.JPG?itok=PyMzvVHu
 • [11] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060724_800x450.JPG?itok=qluk6E1r
 • [12] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060725_800x450.JPG?itok=rlLUk0OF
 • [13] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060726_800x450.JPG?itok=aENwINmQ
 • [14] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060735_800x450.JPG?itok=uDc017_0
 • [15] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060750_800x450.JPG?itok=q63iC70F
 • [16] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060756_800x450.JPG?itok=zf9O3sXW
 • [17] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060773_800x450.JPG?itok=m5fE-lla
 • [18] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060782_800x450.JPG?itok=b5Bp7GNh
 • [19] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060784_800x450.JPG?itok=thqZH6Sx
 • [20] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060791_800x450.JPG?itok=QsAI3_FA
 • [21] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060796_800x450.JPG?itok=4py61eVt
 • [22] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060800_800x450.JPG?itok=3ETdQVlI
 • [23] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060806_800x450.JPG?itok=7QMIgrU_
 • [24] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060808_800x450.JPG?itok=IzmfmVNt
 • [25] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/P1060820_800x450.JPG?itok=OJL30UV_