na zdjęciu przydomowa oczyszczalnia ścieków

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania  na budowę przydomowych oczyszczalni ś…

na zdjęciu kosz na odpady zmieszane

PILNE !!!! Drodzy mieszkańcy, w sobotę 15.06.2024 r. ATF Polska będzie realizować odbiory z jutra czyli pią…

na zdjęciu stoisko promocyjne Gminy Barwice podczas Dożynek Powiatowych

📣 Zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów! 🌾

📅 Data: 7 września 2024 r. 📍 Miejsce: Zespół Szkół Nr 6 i…

na zdjęciu dom jednorodzinny i logo programu Czyste powietrze

Obowiązkowa lista ZUM.

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze”…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 12.06.2024 r. (środa ) o godz. 14:00 odbędzie się IV (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

Oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Barwicach
Otwarcie klubu Senior + przecięcie wstęgi

Choć barwicki Klub Seniora funkcjonuje już od początku 2022 roku uroczystość oficjalnego otwarcia przypadła na dzień 16 listopada 2022 r. To nie przypadek, że w tym tygodniu w kalendarzu przypadł Ogólnopolski Dzień Seniora. Była to więc doskonała okazja do świętowania. 
Na uroczystość zaproszono wielu gości, z którymi klub współpracuje każdego dnia. Były przemówienia, część artystyczna i poczęstunek. Warto przypomnieć, że do placówki uczęszcza 15 seniorów. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Dzięki środkom zewnętrznym klub ma bardzo bogatą ofertę: wykłady i prelekcje ze specjalistami, wyjazdy i sprzęt rehabilitacyjny to tylko niewielka część z propozycji skierowanych do uczestników. 

Przypominamy, że na Klub Seniora w Barwicach udało się pozyskać 659 673,60 zł środków zewnętrznych. Wkład własny wyniósł 109 850,40 zł co oznacza, że na zadania wydatkowano łącznie 769 524,00 zł. Do tej pory pozyskano środki z trzech źródeł: 

1. Zadanie pn. „Klub Seniora +” w Barwicach w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021
Wartość zadania – 187 500,00 zł
Wartość dofinansowania – 150 000,00 zł
Data realizacji – 31.12.2021 r.
Środki te przeznaczono na wykonanie remontu, przystosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń wytypowanych do utworzenia Klubu. 

2. Zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +” Moduł II na lata 2021-2025 Edycja 2022 
Wartość zadania – 48 120,00 zł
Wartość dofinansowania – 29 160,00 zł
Data realizacji – 01.01.2022 r. – 31.12.2022 zł 
Środki przeznaczono na roczne funkcjonowanie Klubu. 

3. Zadanie pn. „Gmina Barwice wspiera seniorów” w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. 
Wartość zadania – 533 904,00
Wartość dofinansowania – 480 513,60 zł
Data realizacji – do 31.12.2023 r. 
Szeroki pakiet działań dotyczących wzbogacenia oferty klubu: wykłady i prelekcje ze specjalistami, wyjazdy, sprzęt rehabilitacyjny.