KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ.

KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ.
na zdjęciu Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego[0]

W piątek 25.11.2022 r. w Szczecinie odbyła się ważna konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień. 
Przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnicy ds. uzależnień rozmawiali o współczesnych trendach, 
dostępnej pomocy i wspomnianych programach rekomendowanych. 
Część spotkania  została poświęcona zmianom ustawowym, które obligują JST m.in. do przyjęcia jednego wspólnego 
programu dla działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.
W konferencji uczestniczyła Pani Renata Trembowelska - pełnomocnik  Burmistrza ds. uzależnień.
Część konferencyjna rozpoczęła się od prezentacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2026. 
Głos w tej części zabrały prof. US dr hab. Urszula Kozłowska oraz dr Karolina Izdebska z Instytutu Socjologii US. 
Opracowanie nowego programu wymusiła decyzja ustawodawcy, który wygasił dotychczasowe wojewódzkie 
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazując na połączenie w jeden 
dokument dwóch dotychczasowych – programu przeciwdziałania uzależnieniom oraz programu przeciwdziałania narkomanii.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/konferencja-poswiecona-profilaktyce-uzaleznien

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-11/konferencja%20ramka.jpg
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/konferecja-uzaleznien-20221125-0003.jpg?itok=6789S4PV
  • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-11/konferecja-uzaleznien-20221125-0034.jpg?itok=0l8viEJl