Dzieci i Panie Przedszkolanki w Niepubliczne Przedszkole angielsko-polskie Happy Land

W związku z obchodzonym 1️⃣7️⃣ lutego świętem Dnia Kota 🐈‍⬛🐈serdecznie dziękujemy ❤️za zaangażowanie w zbió…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13:30 odbędzie się LXVIII (Nadzwyczajna)  sesja Rady Miejskiej  w…

wykaz okręgów wyborczych w gminie Barwice

Mieszkańcy Gminy Barwice

w związku ze zmianą granic w czterech okręgach wyborczych w naszej gminie p…

Plakat informacyjny o Grantach Sołeckich 2024.

GRANTY SOŁECKIE 2024 📣📣📣

✅termin złożenia wniosku do 1️⃣2️⃣ marca 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ r. ✅oferty będą przyj…

na zdjęciu druk do opłat i kalkulator z drukami na biurku

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, iż Urząd Miejski w Barwicach nie wysyła książeczek do wpłat za odp…

KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ.
na zdjęciu Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

W piątek 25.11.2022 r. w Szczecinie odbyła się ważna konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień. 
Przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnicy ds. uzależnień rozmawiali o współczesnych trendach, 
dostępnej pomocy i wspomnianych programach rekomendowanych. 
Część spotkania  została poświęcona zmianom ustawowym, które obligują JST m.in. do przyjęcia jednego wspólnego 
programu dla działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.
W konferencji uczestniczyła Pani Renata Trembowelska - pełnomocnik  Burmistrza ds. uzależnień.
Część konferencyjna rozpoczęła się od prezentacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2026. 
Głos w tej części zabrały prof. US dr hab. Urszula Kozłowska oraz dr Karolina Izdebska z Instytutu Socjologii US. 
Opracowanie nowego programu wymusiła decyzja ustawodawcy, który wygasił dotychczasowe wojewódzkie 
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazując na połączenie w jeden 
dokument dwóch dotychczasowych – programu przeciwdziałania uzależnieniom oraz programu przeciwdziałania narkomanii.