na zdjęciu pojemniki do segregacji śmieci

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, iż od 01.01.2023 roku Urząd Miejski w Barwicach nie wysyła  książe…

na zdjęciu plakat informujący o konkursie sołtys roku 2023

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania,  są najbliżej ich trosk i pr…

na zdjęciu plakat informujący o konkursie Poszukiwacze smaków

Jeśli lubisz gotować i robisz to opierając się na przepisach dziadków, pradziadków,  weź udział w kulinarne…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski w trakcie spotkania z przedstawicielami "Szwajcarii Połczyńskiej"

19 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie związane z tworzeniem nowej marki turystycznej Szwajcaria…

KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ.
na zdjęciu Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

W piątek 25.11.2022 r. w Szczecinie odbyła się ważna konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień. 
Przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnicy ds. uzależnień rozmawiali o współczesnych trendach, 
dostępnej pomocy i wspomnianych programach rekomendowanych. 
Część spotkania  została poświęcona zmianom ustawowym, które obligują JST m.in. do przyjęcia jednego wspólnego 
programu dla działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.
W konferencji uczestniczyła Pani Renata Trembowelska - pełnomocnik  Burmistrza ds. uzależnień.
Część konferencyjna rozpoczęła się od prezentacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2026. 
Głos w tej części zabrały prof. US dr hab. Urszula Kozłowska oraz dr Karolina Izdebska z Instytutu Socjologii US. 
Opracowanie nowego programu wymusiła decyzja ustawodawcy, który wygasił dotychczasowe wojewódzkie 
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazując na połączenie w jeden 
dokument dwóch dotychczasowych – programu przeciwdziałania uzależnieniom oraz programu przeciwdziałania narkomanii.