Porozumienie w sprawie wielomilionowych inwestycji

Porozumienie w sprawie wielomilionowych inwestycji
Włodarze wszystkich samorządów powiatu szczecineckiego[0]

17 stycznia 2023 roku wszystkie samorządy wchodzące w skład Powiatu Szczecineckiego podpisały porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Porozumienie niezbędne jest do wspólnego sięgania po środki z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Liderem porozumienia jest Miasto Szczecinek i to tam w siedzibie magistratu parafowano dokument. 

Alokacja środków dla powiatu szczecineckiego wynosi dokładnie 15.789.850, 64 EUR, czyli ponad 74 mln zł. W ramach tych środków samorządy będą mogły realizować projekty dotyczące wielu obszarów m.in.: ekologia, zrównoważony transport, szkolnictwo, rozwój społeczny, turystyka, kultura i bezpieczeństwo.

„Każdy z samorządów przedłożył swoje propozycje projektów które chciałby zrealizować, lecz ich łączny koszt przekracza dostępne w alokacji środki o ponad…100 mln zł. Dlatego teraz zostaną one poddane szczegółowej weryfikacji. W dalszym etapie zostanie określona wysokość dofinansowania poszczególnych projektów. Samorządy zaproponują także przedsięwzięcia, które w ramach wspomnianych ZIT-ów mogłyby realizować wspólnie. Ponadto strategia przygotowana przez Związek Miast Polskich zostanie poddana modyfikacji, tak aby stała się również strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i mogła być zatwierdzona przez samorząd województwa. Dopiero wówczas będą budowane poszczególne projekty i programy” – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego. 

Przedsięwzięcie jest trudne, niesie za sobą wiele godzin spotkań roboczych, kompromisów i zaangażowania. Jesteśmy jednak pewni, że pozwoli optymalnie wykorzystać środki finansowe przeznaczone na nasz obszar w nowej perspektywie.

Zastępca Burmistrza Robert Zborowski podpisuje umowę w ramach partnerstwa ZIT[1]

 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/porozumienie-w-sprawie-wielomilionowych-inwestycji

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-01/ZIT.jpg
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/IMG-5788_800x600.jpg