Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Porozumienie w sprawie wielomilionowych inwestycji
Włodarze wszystkich samorządów powiatu szczecineckiego

17 stycznia 2023 roku wszystkie samorządy wchodzące w skład Powiatu Szczecineckiego podpisały porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Porozumienie niezbędne jest do wspólnego sięgania po środki z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Liderem porozumienia jest Miasto Szczecinek i to tam w siedzibie magistratu parafowano dokument. 

Alokacja środków dla powiatu szczecineckiego wynosi dokładnie 15.789.850, 64 EUR, czyli ponad 74 mln zł. W ramach tych środków samorządy będą mogły realizować projekty dotyczące wielu obszarów m.in.: ekologia, zrównoważony transport, szkolnictwo, rozwój społeczny, turystyka, kultura i bezpieczeństwo.

„Każdy z samorządów przedłożył swoje propozycje projektów które chciałby zrealizować, lecz ich łączny koszt przekracza dostępne w alokacji środki o ponad…100 mln zł. Dlatego teraz zostaną one poddane szczegółowej weryfikacji. W dalszym etapie zostanie określona wysokość dofinansowania poszczególnych projektów. Samorządy zaproponują także przedsięwzięcia, które w ramach wspomnianych ZIT-ów mogłyby realizować wspólnie. Ponadto strategia przygotowana przez Związek Miast Polskich zostanie poddana modyfikacji, tak aby stała się również strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i mogła być zatwierdzona przez samorząd województwa. Dopiero wówczas będą budowane poszczególne projekty i programy” – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego. 

Przedsięwzięcie jest trudne, niesie za sobą wiele godzin spotkań roboczych, kompromisów i zaangażowania. Jesteśmy jednak pewni, że pozwoli optymalnie wykorzystać środki finansowe przeznaczone na nasz obszar w nowej perspektywie.

Zastępca Burmistrza Robert Zborowski podpisuje umowę w ramach partnerstwa ZIT