na zdjęciu pojemniki do segregacji śmieci

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, iż od 01.01.2023 roku Urząd Miejski w Barwicach nie wysyła  książe…

na zdjęciu plakat informujący o konkursie sołtys roku 2023

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania,  są najbliżej ich trosk i pr…

na zdjęciu plakat informujący o konkursie Poszukiwacze smaków

Jeśli lubisz gotować i robisz to opierając się na przepisach dziadków, pradziadków,  weź udział w kulinarne…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski w trakcie spotkania z przedstawicielami "Szwajcarii Połczyńskiej"

19 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie związane z tworzeniem nowej marki turystycznej Szwajcaria…

Porozumienie w sprawie wielomilionowych inwestycji
Włodarze wszystkich samorządów powiatu szczecineckiego

17 stycznia 2023 roku wszystkie samorządy wchodzące w skład Powiatu Szczecineckiego podpisały porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Porozumienie niezbędne jest do wspólnego sięgania po środki z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Liderem porozumienia jest Miasto Szczecinek i to tam w siedzibie magistratu parafowano dokument. 

Alokacja środków dla powiatu szczecineckiego wynosi dokładnie 15.789.850, 64 EUR, czyli ponad 74 mln zł. W ramach tych środków samorządy będą mogły realizować projekty dotyczące wielu obszarów m.in.: ekologia, zrównoważony transport, szkolnictwo, rozwój społeczny, turystyka, kultura i bezpieczeństwo.

„Każdy z samorządów przedłożył swoje propozycje projektów które chciałby zrealizować, lecz ich łączny koszt przekracza dostępne w alokacji środki o ponad…100 mln zł. Dlatego teraz zostaną one poddane szczegółowej weryfikacji. W dalszym etapie zostanie określona wysokość dofinansowania poszczególnych projektów. Samorządy zaproponują także przedsięwzięcia, które w ramach wspomnianych ZIT-ów mogłyby realizować wspólnie. Ponadto strategia przygotowana przez Związek Miast Polskich zostanie poddana modyfikacji, tak aby stała się również strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i mogła być zatwierdzona przez samorząd województwa. Dopiero wówczas będą budowane poszczególne projekty i programy” – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego. 

Przedsięwzięcie jest trudne, niesie za sobą wiele godzin spotkań roboczych, kompromisów i zaangażowania. Jesteśmy jednak pewni, że pozwoli optymalnie wykorzystać środki finansowe przeznaczone na nasz obszar w nowej perspektywie.

Zastępca Burmistrza Robert Zborowski podpisuje umowę w ramach partnerstwa ZIT