"Sołtys Roku" 2023.

"Sołtys Roku" 2023.
na zdjęciu plakat informujący o konkursie sołtys roku 2023[0]

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, 
są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. 
Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania 
mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca br.  
 
Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia.
„Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.
 
Na laureatów sprawujących swoją funkcję przez co najmniej cały rok 2022 oprócz tytułu, 
czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 tys. zł. Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł.
Konkurs ma charakter otwarty. 
Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: 
rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, 
stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie 
Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: https://wrir.wzp.pl/soltys-roku/do-pobrania


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/soltys-roku-2023

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-01/so%C5%82tys%20ramka.jpg