Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

"Sołtys Roku" 2023.
na zdjęciu plakat informujący o konkursie sołtys roku 2023

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, 
są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. 
Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania 
mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca br.  
 
Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia.
„Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.
 
Na laureatów sprawujących swoją funkcję przez co najmniej cały rok 2022 oprócz tytułu, 
czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 tys. zł. Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł.
Konkurs ma charakter otwarty. 
Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: 
rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, 
stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie 
Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: https://wrir.wzp.pl/soltys-roku/do-pobrania