SPRAWCY POPISALI MARKERAMI ELEMENTY PLACU ZABAW 

SPRAWCY POPISALI MARKERAMI ELEMENTY PLACU ZABAW 
Zniszczenia na placu zabaw - napisy wykonane markerami[0]

Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawców zniszczenia elementów zabawowych na barwickim placu.  
Cały zakup sfinansowany był z budżetu Gminy Barwice – więc z naszych wspólnych pieniędzy. Koszt odmalowania urządzeń wyniesie zapewne kilka tysięcy złotych. 
Uprzedzając pytania – oczywiście, że chcielibyśmy aby plac był monitorowany. Instalacja urządzeń do monitoringu wymaga jednak zgody konserwatora zabytków a mimo ciągłych starań, takiej zgody nie możemy uzyskać.

Naszym zdaniem, przyglądając się „twórczym napisom młodych artystów” można domyśleć się kto odpowiedzialny jest za zniszczenia. Jeśli okaże się, że sprawca bądź sprawcy dobrowolnie zgłoszą się do urzędu i wyrażą skruchę, to będą mieli szansę naprawy popełnionych przez siebie zniszczeń bez dalszych konsekwencji prawnych.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/sprawcy-popisali-markerami-elementy-placu-zabaw

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-03/1_1.jpg