budowa przepustu na rzece Gęsia

Postępy prac przy realizacji inwestycji: "Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki wraz z drog…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

 Informujemy, że w dniu 09 czerwca 2023 r. (piątek) Urząd Miejski w Barwicach bę…

Na zdjęciu Dyrektor Szkoły Małgorzata Krawczyk - Figlarz, Burmistrz Barwic Mariusz KIeling i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek

W dniu 1 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach po raz trzeci został…

na zdjęciu Burmistrz Barwic Mariusz Kieling i Zbigniew Kubaczyk

W dniu 05.06.2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Barwice, reprezentowaną przez Burmistrza Marius…

na zdjęciu plac zabaw

 

SPRAWCY POPISALI MARKERAMI ELEMENTY PLACU ZABAW 
Zniszczenia na placu zabaw - napisy wykonane markerami

Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawców zniszczenia elementów zabawowych na barwickim placu.  
Cały zakup sfinansowany był z budżetu Gminy Barwice – więc z naszych wspólnych pieniędzy. Koszt odmalowania urządzeń wyniesie zapewne kilka tysięcy złotych. 
Uprzedzając pytania – oczywiście, że chcielibyśmy aby plac był monitorowany. Instalacja urządzeń do monitoringu wymaga jednak zgody konserwatora zabytków a mimo ciągłych starań, takiej zgody nie możemy uzyskać.

Naszym zdaniem, przyglądając się „twórczym napisom młodych artystów” można domyśleć się kto odpowiedzialny jest za zniszczenia. Jeśli okaże się, że sprawca bądź sprawcy dobrowolnie zgłoszą się do urzędu i wyrażą skruchę, to będą mieli szansę naprawy popełnionych przez siebie zniszczeń bez dalszych konsekwencji prawnych.