Przegląd inwestycji w mieście.

Przegląd inwestycji w mieście.
zdjęcia inwestycji[0]

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta.
Powstaje nowe targowisko, nowe ulice i oczywiście ścieżka rowerowa. Obecnie mieszkańcy napotykają na wiele trudności związanych z przemieszczaniem.
Deszczowa pogoda nie ułatwia zadania zarówno wykonawcom jak i osobom, których domostwa leżą przy przebudowywanych ulicach.

Dążymy jednak do tego aby miasto miało jak najbardziej nowoczesny charakter i było funkcjonalne.

Proces inwestycyjny niebawem dobiegnie końca a my będziemy mogli się cieszyć z nowej ogólnodostępnej infrastruktury. 

Budowa targowiska – 0,95 miliona dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Przebudowa ulic Podgórnej, Harcerskiej, Polnej i Rzecznej wraz z przepustem – 8,5 miliona dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa ścieżki rowerowej – 4,25 miliona dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/przeglad-inwestycji-w-miescie

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-03/inwest.%20ramka.jpg