budowa przepustu na rzece Gęsia

Postępy prac przy realizacji inwestycji: "Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki wraz z drog…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

 Informujemy, że w dniu 09 czerwca 2023 r. (piątek) Urząd Miejski w Barwicach bę…

Na zdjęciu Dyrektor Szkoły Małgorzata Krawczyk - Figlarz, Burmistrz Barwic Mariusz KIeling i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek

W dniu 1 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach po raz trzeci został…

na zdjęciu Burmistrz Barwic Mariusz Kieling i Zbigniew Kubaczyk

W dniu 05.06.2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Barwice, reprezentowaną przez Burmistrza Marius…

na zdjęciu plac zabaw

 

Przegląd inwestycji w mieście.
zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta.
Powstaje nowe targowisko, nowe ulice i oczywiście ścieżka rowerowa. Obecnie mieszkańcy napotykają na wiele trudności związanych z przemieszczaniem.
Deszczowa pogoda nie ułatwia zadania zarówno wykonawcom jak i osobom, których domostwa leżą przy przebudowywanych ulicach.

Dążymy jednak do tego aby miasto miało jak najbardziej nowoczesny charakter i było funkcjonalne.

Proces inwestycyjny niebawem dobiegnie końca a my będziemy mogli się cieszyć z nowej ogólnodostępnej infrastruktury. 

Budowa targowiska – 0,95 miliona dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Przebudowa ulic Podgórnej, Harcerskiej, Polnej i Rzecznej wraz z przepustem – 8,5 miliona dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa ścieżki rowerowej – 4,25 miliona dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.