Za nami sesja absolutoryjna.

Za nami sesja absolutoryjna.
na zdjęciu Burmistrz Barwic Mariusz Kieling. Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, Przewodniczący RM Piotr Małek, Wiceprzewodniczący RM Edward Trejnis[0]

Rada Miejska w Barwicach 27 czerwca 2023 roku udzieliła Burmistrzowi Barwic absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Na początku sesji, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności, omawiając osiągnięcia,
projekty i cele zrealizowane w ciągu poprzedniego roku. Omówiono również wyzwania i trudności, z jakimi się spotkano oraz sposoby ich rozwiązania.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miejskiej nad działalnością Burmistrza. Radni oceniają pracę organu wykonawczego
w zakresie działalności finansowej gminy.

Zarówno Rada Miejska (11 głosów za, 1 głos przeciw) jak i Regionalna Izba Obrachunkowa  pozytywnie oceniły pracę władz Gminy Barwice w 2022 roku udzielając absolutorium. 

Udzielenie absolutorium burmistrzowi stanowiło formalne potwierdzenie, że Rada Miejska zatwierdza pracę burmistrza i uznaje go za kompetentnego w zarządzaniu miastem. 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/za-nami-sesja-absolutoryjna-0

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-06/sesja%20ab%20ramka.png
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2023-06/IMG-20230627-WA0004_800x491.jpg?itok=guq9uRrW
  • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2023-06/IMG-20230627-WA0006_800x381.jpg?itok=dIzBeBrr
  • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2023-06/IMG-20230628-WA0005_800x450.jpg?itok=J8QlkS8B
  • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2023-06/IMG-20230628-WA0006_800x450.jpg?itok=CiLRc5fy
  • [5] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2023-06/IMG-20230627-WA0005_800x477.jpg?itok=UgCHcfZr