mapka zagrożenia pożarowego lasu

Apelujemy o zachowanie maksimum ostrożności wszystkich tych, którzy korzystają z uroków naszych lasów i o p…

na zdjęciu barszcz Sosnowskiego

Urząd Miejski w Barwicach przypomina, że na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym również na tere…

plakat przypominający o terminach płatności podatków

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.05.2024 r. upływa termin płatności:

•    drug…

na zdjęciu dzieci na placu zabaw

📌Zbliża się okres letni, kiedy miejsca takie jak place zabaw są coraz intensywniej użytkowane przez dzieci.…

na zdjęciu nowy Burmistrz Barwic Robert Zborowski, odchodzący burmistrz Mariusz Kieling, sekretarz Kamila Gwiazda, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Barwicach Renata Trembowelska

W dniu 7️⃣ maja 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ roku, odbyła się I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Barwicach. Podczas tej h…

Za nami sesja absolutoryjna.
na zdjęciu Burmistrz Barwic Mariusz Kieling. Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, Przewodniczący RM Piotr Małek, Wiceprzewodniczący RM Edward Trejnis

Rada Miejska w Barwicach 27 czerwca 2023 roku udzieliła Burmistrzowi Barwic absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Na początku sesji, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności, omawiając osiągnięcia,
projekty i cele zrealizowane w ciągu poprzedniego roku. Omówiono również wyzwania i trudności, z jakimi się spotkano oraz sposoby ich rozwiązania.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miejskiej nad działalnością Burmistrza. Radni oceniają pracę organu wykonawczego
w zakresie działalności finansowej gminy.

Zarówno Rada Miejska (11 głosów za, 1 głos przeciw) jak i Regionalna Izba Obrachunkowa  pozytywnie oceniły pracę władz Gminy Barwice w 2022 roku udzielając absolutorium. 

Udzielenie absolutorium burmistrzowi stanowiło formalne potwierdzenie, że Rada Miejska zatwierdza pracę burmistrza i uznaje go za kompetentnego w zarządzaniu miastem.