zdjęcie z LXIV sesji Rady Miejskiej w Barwicach

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszej LXIV sesji Rady Miejskiej w Ba…

zdjęcie z biegów z okazji 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Dnia 15  listopada 2023 r. zostały zorganizowane dla uczniów z terenu Gminy Barwice XIX Biegi Miasta i Gmin…

Warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolu.

Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci!

W ciągu dwóch ostatnich dni w przedszkolach…

Za nami sesja absolutoryjna.
na zdjęciu Burmistrz Barwic Mariusz Kieling. Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, Przewodniczący RM Piotr Małek, Wiceprzewodniczący RM Edward Trejnis

Rada Miejska w Barwicach 27 czerwca 2023 roku udzieliła Burmistrzowi Barwic absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Na początku sesji, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności, omawiając osiągnięcia,
projekty i cele zrealizowane w ciągu poprzedniego roku. Omówiono również wyzwania i trudności, z jakimi się spotkano oraz sposoby ich rozwiązania.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miejskiej nad działalnością Burmistrza. Radni oceniają pracę organu wykonawczego
w zakresie działalności finansowej gminy.

Zarówno Rada Miejska (11 głosów za, 1 głos przeciw) jak i Regionalna Izba Obrachunkowa  pozytywnie oceniły pracę władz Gminy Barwice w 2022 roku udzielając absolutorium. 

Udzielenie absolutorium burmistrzowi stanowiło formalne potwierdzenie, że Rada Miejska zatwierdza pracę burmistrza i uznaje go za kompetentnego w zarządzaniu miastem.