Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice
Azbest[0]

Gmina Barwice informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.

Gmina Barwice w ramach ww. Programu przeprowadziła nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice. O środki finansowe Gmina Barwice aplikowała w lipcu 2020r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W dniu 21 września 2020r. Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice”
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zamówienia został wyłoniony Wykonawca tj. Firma Usługowo- Handlowa Anna Żmuda – Trzebiatowska, ul. Górna 17, 77-200 Miastko. W ramach zadania wykonawca przekazał do utylizacji 28,19 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-barwice

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2020-10/Azbest.jpg