Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice
Azbest

Gmina Barwice informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.

Gmina Barwice w ramach ww. Programu przeprowadziła nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice. O środki finansowe Gmina Barwice aplikowała w lipcu 2020r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W dniu 21 września 2020r. Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice”
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zamówienia został wyłoniony Wykonawca tj. Firma Usługowo- Handlowa Anna Żmuda – Trzebiatowska, ul. Górna 17, 77-200 Miastko. W ramach zadania wykonawca przekazał do utylizacji 28,19 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice.