Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

LOGOPEDY  - U…

Koronawirus szczepionka

Mieszkańcy gminy Barwice  powyżej  75 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.…

Urząd Miejski w Barwicach

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie…

Grill w Knykach

Mieszkańcy sołectwa Knyki zakończyli działanie związane z realizacją inicjatywy lokalnej. Ze względu na sta…

Ołtarza kościoła w Starym Chwalimiu

Gmina Barwice w ostatnich dniach została udekorowana chryzantemami. Z powodu zamknięcia cmentarzy przed 1 l…

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice
Azbest

Gmina Barwice informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.

Gmina Barwice w ramach ww. Programu przeprowadziła nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice. O środki finansowe Gmina Barwice aplikowała w lipcu 2020r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W dniu 21 września 2020r. Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice”
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zamówienia został wyłoniony Wykonawca tj. Firma Usługowo- Handlowa Anna Żmuda – Trzebiatowska, ul. Górna 17, 77-200 Miastko. W ramach zadania wykonawca przekazał do utylizacji 28,19 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice.