Niebawem rozpocznie się realizacja projektu „Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice”

Niebawem rozpocznie się realizacja projektu „Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice”
Logowanie PFRON[0]

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 534 126,37 zł na realizację projektu grantowego pn. „Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice”. 
Realizacja projektu ma pozwolić osobom niepełnosprawnym na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. To wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie Barwice,  szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji czy do zakładów pracy jest utrudniony. Na dzień dzisiejszy osoba niepełnosprawna musi korzystać ze środków transportu zbiorowego, który nie zapewnia w wystarczającym stopniu bezpośredniego dotarcia do danych placówek. W ramach dofinansowania Gmina Barwice zakupi samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz zapewni obsługę  transportu door to door.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi wiosną, o czym poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/niebawem-rozpocznie-sie-realizacja-projektu-organizacja-indywidualnego-transportu-door

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-01/Logowanie%20PFRON%202.jpg