Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Plakat rachmistrz spisowy[0]

Burmistrz Barwic Mariusz Kieling – Gminny Komisarz Spisowy w Barwicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
•    mieć ukończone 18 lat,
•    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/otwarty-i-konkurencyjny-nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-01/Spis%20ramka.jpg