Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji
Zdjęcie Urzędu Miejskiego [0]

W dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej  w Barwicach.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22 

  
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji.)
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia projektu zmiany „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice”
b)    Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.
c)    Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Barwic.
6.  Ogłoszenia i komunikaty
7. Zamknięcie sesji. 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/zawiadomienie-o-sesji-6

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-08/Bez%C2%A0tytu%C5%82u.jpg