Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Zawiadomienie o sesji
Zdjęcie Urzędu Miejskiego

W dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej  w Barwicach.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22 

  
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji.)
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia projektu zmiany „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice”
b)    Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.
c)    Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Barwic.
6.  Ogłoszenia i komunikaty
7. Zamknięcie sesji.