Budynek urzędu

W dniu 3 grudnia 2021 r. ( piątek ) o godz. 8.00 odbędzie się XXXVII ( nadzwyczajna)  Sesja Rady Miejskiej…

Tablica Komunikat Granty PGR

WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR ‼‼‼‼‼‼– sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Informujemy, ż…

Uroczyste przecięcie wstęgi na Małej i Ogrodowej

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie finalizujące projekt pn.:”Przebudowa dróg/ulic Małej z włą…

Napis Kierowco zwolnij

Urząd Miejski w Barwicach apeluje do kierowców poruszających się drogą gminną relacji Barwice - Ostrowąsy „…

Odbiór drogi Przybkowo

Zakończono prace będące wspólnym przedsięwzięciem Gminy Barwice oraz Nadleśnictwa Połczyn Zdrój. Zgodnie z…

Zawiadomienie o sesji
Zdjęcie Urzędu Miejskiego

W dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej  w Barwicach.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22 

  
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji.)
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia projektu zmiany „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice”
b)    Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.
c)    Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Barwic.
6.  Ogłoszenia i komunikaty
7. Zamknięcie sesji.