Postępy prac inwestycyjnych przy ul. Małej i Ogrodowej 

Postępy prac inwestycyjnych przy ul. Małej i Ogrodowej 
Nowy chodnik na ulicy Ogrodowej[0]

Trwa ”Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach”. Wartość zadania wynosi 1 819 203,75 zł, dofinansowanie to 1 091 522,25 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 
Pracownicy firmy DOMAR pracują zgodnie z planem. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad bieżącego roku. 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązał się również dostarczy Gminie nową kostkę betonową oraz krawężniki betonowe w ilości stanowiącej 40% kostki i krawężników rozbiórkowych. Pozyskana w ten sposób dodatkowa kostka, zostanie wykorzystana przy okazji innej inwestycji.

Tablica informacyjna[1]

Remont ulicy Małej i Ogrodowej[2]Remont ulicy Małej i Ogrodowej[3]Remont ulicy Małej i Ogrodowej[4]Remont ulicy Małej i Ogrodowej[5]Remont ulicy Małej i Ogrodowej[6]

 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/postepy-prac-inwestycyjnych-przy-ul-malej-i-ogrodowej

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-09/Ogrodowa%20ramka.jpg
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/Tablica%20Ma%C5%82a%20i%20Ogrodowa.jpg
  • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/image_67178241_1067x800.JPG
  • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/image_67161089_1067x800.JPG
  • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/image_67183617_1067x800.JPG
  • [5] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/image_67210241_1067x800.JPG
  • [6] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/image_67215617_1067x800.JPG