Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Gminne Biuro Spisowe w Barwicach przypomina, że do dnia 30 września 2021 r. trwa…

Plakat termomodernizacja

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantu na wymianę źróde…

Ogrodowa - wymiana nawierzchni

Przedstawiamy postępy prac inwestycyjnych na ulicach Małej i Ogrodowej.

Karczowanie terenu

Powstał pomysł stworzenia nowego łącznika pomiędzy centrum miasta a osiedlem domów jednorodzinnych w obszar…

Remont drogi w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu ruszył długo wyczekiwany i zapowiadany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr…

Postępy prac inwestycyjnych przy ul. Małej i Ogrodowej 
Nowy chodnik na ulicy Ogrodowej

Trwa ”Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach”. Wartość zadania wynosi 1 819 203,75 zł, dofinansowanie to 1 091 522,25 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 
Pracownicy firmy DOMAR pracują zgodnie z planem. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad bieżącego roku. 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązał się również dostarczy Gminie nową kostkę betonową oraz krawężniki betonowe w ilości stanowiącej 40% kostki i krawężników rozbiórkowych. Pozyskana w ten sposób dodatkowa kostka, zostanie wykorzystana przy okazji innej inwestycji.

Tablica informacyjna

Remont ulicy Małej i OgrodowejRemont ulicy Małej i OgrodowejRemont ulicy Małej i OgrodowejRemont ulicy Małej i OgrodowejRemont ulicy Małej i Ogrodowej