Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Postępy prac inwestycyjnych przy ul. Małej i Ogrodowej 
Nowy chodnik na ulicy Ogrodowej

Trwa ”Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach”. Wartość zadania wynosi 1 819 203,75 zł, dofinansowanie to 1 091 522,25 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 
Pracownicy firmy DOMAR pracują zgodnie z planem. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad bieżącego roku. 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązał się również dostarczy Gminie nową kostkę betonową oraz krawężniki betonowe w ilości stanowiącej 40% kostki i krawężników rozbiórkowych. Pozyskana w ten sposób dodatkowa kostka, zostanie wykorzystana przy okazji innej inwestycji.

Tablica informacyjna

Remont ulicy Małej i OgrodowejRemont ulicy Małej i OgrodowejRemont ulicy Małej i OgrodowejRemont ulicy Małej i OgrodowejRemont ulicy Małej i Ogrodowej