Najniższa oferta na budowę ścieżki rowerowej to 6 009 375,15 zł 

Najniższa oferta na budowę ścieżki rowerowej to 6 009 375,15 zł 
Tabela z ofertami na budowę ścieżki rowerowej[0]

Dnia 06.09.2021r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice.”  Do upływu terminu złożono 6 ofert. 

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Barwice na sfinansowanie przedmiotowego zadania to 4.815.000,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Barwicach, która odbędzie się dnia 22.09.2021r. pod obrady zostanie poddana uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice, celem zwiększenia środków finansowych na zadanie pn.  „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice.”

Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2022 r. 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/najnizsza-oferta-na-budowe-sciezki-rowerowej-6-009-37515-zl

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-09/Tabela%20ramka.jpg