Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Najniższa oferta na budowę ścieżki rowerowej to 6 009 375,15 zł 
Tabela z ofertami na budowę ścieżki rowerowej

Dnia 06.09.2021r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice.”  Do upływu terminu złożono 6 ofert. 

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Barwice na sfinansowanie przedmiotowego zadania to 4.815.000,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Barwicach, która odbędzie się dnia 22.09.2021r. pod obrady zostanie poddana uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice, celem zwiększenia środków finansowych na zadanie pn.  „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice.”

Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2022 r.