Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Gminne Biuro Spisowe w Barwicach przypomina, że do dnia 30 września 2021 r. trwa…

Plakat termomodernizacja

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantu na wymianę źróde…

Ogrodowa - wymiana nawierzchni

Przedstawiamy postępy prac inwestycyjnych na ulicach Małej i Ogrodowej.

Karczowanie terenu

Powstał pomysł stworzenia nowego łącznika pomiędzy centrum miasta a osiedlem domów jednorodzinnych w obszar…

Remont drogi w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu ruszył długo wyczekiwany i zapowiadany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr…

Najniższa oferta na budowę ścieżki rowerowej to 6 009 375,15 zł 
Tabela z ofertami na budowę ścieżki rowerowej

Dnia 06.09.2021r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice.”  Do upływu terminu złożono 6 ofert. 

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Barwice na sfinansowanie przedmiotowego zadania to 4.815.000,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Barwicach, która odbędzie się dnia 22.09.2021r. pod obrady zostanie poddana uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice, celem zwiększenia środków finansowych na zadanie pn.  „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice.”

Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2022 r.