Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
na zdjęciu ręka z długopisem wypełniająca pismo i flaga Ukrainy[0]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

§ 2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2022 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Uzupełniony wniosek można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barwicach lub wysłać przez ePUAP.

Załącznik w formacie Word i PDF:


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-04/ramka%20wniosek.jpg