Plac Wolności nocą

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącymi ograniczania zużycia energii elekt…

na zdjęciu węgiel z informacją o wnioskach o preferencyjny zakup węgla

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r.  o zakup…

na zdjęciu logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” to kolejny moduł programu realizowanego  przez samorządy powiatowe we…

na zdjęciu Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

W piątek 25.11.2022 r. w Szczecinie odbyła się ważna konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień.  Przed…

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barwicach z misiem Barwaldkiem.

Dziś przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. To sympatyczne święto zostało ustanowione w 2002 roku w setn…

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
na zdjęciu ręka z długopisem wypełniająca pismo i flaga Ukrainy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

§ 2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2022 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Uzupełniony wniosek można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barwicach lub wysłać przez ePUAP.

Załącznik w formacie Word i PDF: