Rozbiórka i budowa mostu na Wojska Polskiego w Barwicach

Rozbiórka i budowa mostu na Wojska Polskiego w Barwicach
Mapka poglądowa[0]

W związku z planowaną realizacją inwestycji „Rozbiórka i budowa mostu w m. Barwice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171 w km 30+379”, w imieniu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich informujemy, iż w dniu 14.04.2022r. plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy. 
Na czas robót drogowo-mostowych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu oraz występować będą następujące utrudnienia:
- zamknięcie DW171 i przejazd drogą objazdową (z wykorzystaniem ul. Pomorskiej, zgodnie 
z załączonymi mapami poglądowymi),
- brak możliwości dojazdu do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie robót; 
- zwężenie chodników i przechodzenie pieszych po kładce (pomoście). 

O dokładnym terminie obowiązywania czasowej organizacji ruchu Wykonawca poinformuje 
z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez umieszczenie ogłoszeń 
w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz pisemnie służby ratownicze: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinku, Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Inwestor: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342 78 31.
Wykonawca: FREYSSINET POLSKA SP. z o.o., ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa.
 

Do pobrania
Załącznik Size
Opis.pdf 285.27 KB
Rys. 1.pdf 3.94 MB
Rys. 2.pdf 2.9 MB
Rys. 3.pdf 46.32 KB
Rys. 4.pdf 32.43 KB
Rys. 5.pdf 29.17 KB
Rys. 6.pdf 20.55 KB
Rys. 7.pdf 32.43 KB
Rys. 8.pdf 40.93 KB
Rys. 9.pdf 61.51 KB
Rys. 10.pdf 69.59 KB
Zatwierdzenie i Opinie.pdf 2.87 MB

Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/rozbiorka-i-budowa-mostu-na-wojska-polskiego-w-barwicach

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-04/Mapka.jpg