Rusza kolejna bardzo duża inwestycja 

Rusza kolejna bardzo duża inwestycja 
Od lewej: Wykonawca Kazimierz Domaracki, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, Inspektor Nadzoru Edward Woźniak[0]

„Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączenia do dróg głównych” to inwestycja, na którą otrzymaliśmy, aż 8,3 miliona złotych z Polskiego Ładu. 
W ramach inwestycji zostaną kompleksowo przebudowane następujące ulice: 
1. Przeczna i Podgórna odcinek o długości 0,64 km z przebudową mostu na rzece Gęsia i budową zatoki autobusowej, 
2. Polna odcinek o długości 0,58 km, 
3. Harcerska odcinek o długości 0,415 km. 

Wykonawcą zadania będzie firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Biesiekierza. Łączny koszt wykonania inwestycji zgodnie z zapisami umowy  wynosi 8 766 681,50 zł. 

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, Wykonawca Kazimierz Domaracki, Inspektor Nadzoru Edward Woźniak, Kierownik Referatu Infrastruktury Piotr Kikun. 

Zakończenie robót powinno nastąpić w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/rusza-kolejna-bardzo-duza-inwestycja

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-07/Podpisanie%20umowy.jpg