na zdjęciu prace związane z wymianą lamp na ledy

W ramach współpracy z Gminą Barwice Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  przeprowadza modernizację oświetlenia ul…

na zdjęciu dłonie z węglem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bar…

na zdjęciu odcinek drogi 11

Dzięki współpracy Gminy Barwice z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o…

na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski i Andrzej Werner

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  miało miejsce podpisanie umowy na realizacj…

Podpisanie umowy w ramach FRPA

W dniu dzisiejszym w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość podpisania umów w ra…

Rusza kolejna bardzo duża inwestycja 
Od lewej: Wykonawca Kazimierz Domaracki, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, Inspektor Nadzoru Edward Woźniak

„Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączenia do dróg głównych” to inwestycja, na którą otrzymaliśmy, aż 8,3 miliona złotych z Polskiego Ładu. 
W ramach inwestycji zostaną kompleksowo przebudowane następujące ulice: 
1. Przeczna i Podgórna odcinek o długości 0,64 km z przebudową mostu na rzece Gęsia i budową zatoki autobusowej, 
2. Polna odcinek o długości 0,58 km, 
3. Harcerska odcinek o długości 0,415 km. 

Wykonawcą zadania będzie firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Biesiekierza. Łączny koszt wykonania inwestycji zgodnie z zapisami umowy  wynosi 8 766 681,50 zł. 

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, Wykonawca Kazimierz Domaracki, Inspektor Nadzoru Edward Woźniak, Kierownik Referatu Infrastruktury Piotr Kikun. 

Zakończenie robót powinno nastąpić w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.