Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Rusza kolejna bardzo duża inwestycja 
Od lewej: Wykonawca Kazimierz Domaracki, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, Inspektor Nadzoru Edward Woźniak

„Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączenia do dróg głównych” to inwestycja, na którą otrzymaliśmy, aż 8,3 miliona złotych z Polskiego Ładu. 
W ramach inwestycji zostaną kompleksowo przebudowane następujące ulice: 
1. Przeczna i Podgórna odcinek o długości 0,64 km z przebudową mostu na rzece Gęsia i budową zatoki autobusowej, 
2. Polna odcinek o długości 0,58 km, 
3. Harcerska odcinek o długości 0,415 km. 

Wykonawcą zadania będzie firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Biesiekierza. Łączny koszt wykonania inwestycji zgodnie z zapisami umowy  wynosi 8 766 681,50 zł. 

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, Wykonawca Kazimierz Domaracki, Inspektor Nadzoru Edward Woźniak, Kierownik Referatu Infrastruktury Piotr Kikun. 

Zakończenie robót powinno nastąpić w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.