NOWY CHODNIK W PIASKACH

NOWY CHODNIK W PIASKACH
Remont chodnika wzdłuż drogi nr 172[0]

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barwice prowadzone są prace przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w m. Piaski. 

Koszt zadania wynosi 200 00,00 zł z czego 120 000,00 zł zabezpieczyło w budżecie i przeznaczyło na inwestycje Województwo. 

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Brukarskie Wojciech Kowalski z Ostrowic, która ma 90 dni na wykonania inwestycji, licząc od dnia podpisania umowy tj. od 15.07.2022 r.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/nowy-chodnik-w-piaskach

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-08/Remont%20chodnika%20172.jpg