Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

NOWY CHODNIK W PIASKACH
Remont chodnika wzdłuż drogi nr 172

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barwice prowadzone są prace przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w m. Piaski. 

Koszt zadania wynosi 200 00,00 zł z czego 120 000,00 zł zabezpieczyło w budżecie i przeznaczyło na inwestycje Województwo. 

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Brukarskie Wojciech Kowalski z Ostrowic, która ma 90 dni na wykonania inwestycji, licząc od dnia podpisania umowy tj. od 15.07.2022 r.