na zdjęciu pojemniki do segregacji śmieci

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, iż od 01.01.2023 roku Urząd Miejski w Barwicach nie wysyła  książe…

na zdjęciu plakat informujący o konkursie sołtys roku 2023

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania,  są najbliżej ich trosk i pr…

na zdjęciu plakat informujący o konkursie Poszukiwacze smaków

Jeśli lubisz gotować i robisz to opierając się na przepisach dziadków, pradziadków,  weź udział w kulinarne…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski w trakcie spotkania z przedstawicielami "Szwajcarii Połczyńskiej"

19 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie związane z tworzeniem nowej marki turystycznej Szwajcaria…

NOWY CHODNIK W PIASKACH
Remont chodnika wzdłuż drogi nr 172

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barwice prowadzone są prace przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w m. Piaski. 

Koszt zadania wynosi 200 00,00 zł z czego 120 000,00 zł zabezpieczyło w budżecie i przeznaczyło na inwestycje Województwo. 

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Brukarskie Wojciech Kowalski z Ostrowic, która ma 90 dni na wykonania inwestycji, licząc od dnia podpisania umowy tj. od 15.07.2022 r.