na zdjęciu prace związane z wymianą lamp na ledy

W ramach współpracy z Gminą Barwice Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  przeprowadza modernizację oświetlenia ul…

na zdjęciu dłonie z węglem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bar…

na zdjęciu odcinek drogi 11

Dzięki współpracy Gminy Barwice z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o…

na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski i Andrzej Werner

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  miało miejsce podpisanie umowy na realizacj…

Podpisanie umowy w ramach FRPA

W dniu dzisiejszym w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość podpisania umów w ra…

NOWY CHODNIK W PIASKACH
Remont chodnika wzdłuż drogi nr 172

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barwice prowadzone są prace przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w m. Piaski. 

Koszt zadania wynosi 200 00,00 zł z czego 120 000,00 zł zabezpieczyło w budżecie i przeznaczyło na inwestycje Województwo. 

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Brukarskie Wojciech Kowalski z Ostrowic, która ma 90 dni na wykonania inwestycji, licząc od dnia podpisania umowy tj. od 15.07.2022 r.