JUBILEUSZ 20 LAT TRZEŹWOŚCI

JUBILEUSZ 20 LAT TRZEŹWOŚCI
Uczestnicy Jubileuszu 20 lat trzeźwości[0]

Czwartkowe popołudnie – 4 sierpnia 2022 było bardzo wzruszającym i miłym spotkaniem.  Świętowaliśmy 20 lat życia w  trzeźwości Tadeusza Pilipca. Wyjątkowy jubileusz 20 lat zmagań podejmowanych w codziennej walce o trzeźwość jest dowodem, że przy własnym zaangażowaniu, wsparciu najbliższych, terapeutów, realizowaniu tradycji „12 kroków” można pięknie i szczęśliwie żyć. Wymowne były łzy wzruszenia i radości samego Tadeusza, jego żony Czesławy, która przez wszystkie lata wspierała i wspiera męża w walce o każdy kolejny trzeźwy dzień. To piękny jubileusz, to piękna chwila, którą warto ocalić od zapomnienia.

W uroczystości uczestniczyli Robert Zborowski z-ca Burmistrza Barwic, Piotr Małek przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, Zofia Wesołowska terapeuta uzależnień, Renata Trembowelska pełnomocnik ds. uzależnień, Dorota Papuga przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osoby, które wspierają Tadeusza, gdy są dobre chwile i te cięższe. 

Z-ca Burmistrza Barwic życzył naszemu Jubilatowi dalszej konsekwencji, wytrwałości i wiary w siebie - „jesteśmy dumni z Pana i proszę nigdy nie zapominać o tym, że droga ku trzeźwości zaczyna się w miejscu, w którym właśnie jesteśmy”. Burmistrz podziękował za wsparcie żonie jubilata Czesławie, terapeutce Zofii. Wszystkim, utrzymującym abstynencję przekazał wyrazy uznania i życzył dalszej siły i determinacji do walki z chorobą.  Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach w imieniu własnym oraz radnych złożył Jubilatowi życzenia - „aby praca nad sobą przynosiła satysfakcję i krzewiła abstynencję w środowisku lokalnym.” Nie mogło przy takiej okazji zbraknąć jubileuszowego tortu i świeczek, wspomnień i radości, prezentów i gromkich braw.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i pracownikom barwickiego ośrodka kultury za ułatwianie spotkań członkom grupy AA oraz za pomoc w organizacji okolicznościowych mitingów.     


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/jubileusz-20-lat-trzezwosci

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-08/Jubileusz.jpg
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-08/P1050715_800x450.JPG?itok=fy_b_XBE
  • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-08/P1050721_800x450.JPG?itok=gdnvLqjp
  • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-08/P1050730_800x450.JPG?itok=gApyigC-
  • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-08/P1050734_800x450.JPG?itok=hhBhCffP
  • [5] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-08/P1050739_800x450.JPG?itok=KTNk1e_r
  • [6] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-08/P1050750_800x450.JPG?itok=3kQxTEq4
  • [7] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2022-08/P1050755_800x450.JPG?itok=f9alT__q