na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic, Prezes BAS-u oraz Lokalny Animator Sportu

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał na ręce Prezes BAS-u Karoliny Bujak-Kruszyny i Wicepr…

na zdjęciu plakat o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nr 3 w Barwicach (Urząd Miejski, ul. Zwycięzcó…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 29 marca 2023 r. ( środa ) o godz. 13:00  odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali…

Zdjęcie budowy targowiska w Barwicach z lotu ptaka

O bieżących inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.  ➡️Przebudowa ulic w Barwica…

Tablica informacyjna

Media społecznościowe mają moc. Jesteśmy małym środowiskiem i bardzo szybko udało się ustalić kto „przyozdo…

JUBILEUSZ 20 LAT TRZEŹWOŚCI
Uczestnicy Jubileuszu 20 lat trzeźwości

Czwartkowe popołudnie – 4 sierpnia 2022 było bardzo wzruszającym i miłym spotkaniem.  Świętowaliśmy 20 lat życia w  trzeźwości Tadeusza Pilipca. Wyjątkowy jubileusz 20 lat zmagań podejmowanych w codziennej walce o trzeźwość jest dowodem, że przy własnym zaangażowaniu, wsparciu najbliższych, terapeutów, realizowaniu tradycji „12 kroków” można pięknie i szczęśliwie żyć. Wymowne były łzy wzruszenia i radości samego Tadeusza, jego żony Czesławy, która przez wszystkie lata wspierała i wspiera męża w walce o każdy kolejny trzeźwy dzień. To piękny jubileusz, to piękna chwila, którą warto ocalić od zapomnienia.

W uroczystości uczestniczyli Robert Zborowski z-ca Burmistrza Barwic, Piotr Małek przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, Zofia Wesołowska terapeuta uzależnień, Renata Trembowelska pełnomocnik ds. uzależnień, Dorota Papuga przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osoby, które wspierają Tadeusza, gdy są dobre chwile i te cięższe. 

Z-ca Burmistrza Barwic życzył naszemu Jubilatowi dalszej konsekwencji, wytrwałości i wiary w siebie - „jesteśmy dumni z Pana i proszę nigdy nie zapominać o tym, że droga ku trzeźwości zaczyna się w miejscu, w którym właśnie jesteśmy”. Burmistrz podziękował za wsparcie żonie jubilata Czesławie, terapeutce Zofii. Wszystkim, utrzymującym abstynencję przekazał wyrazy uznania i życzył dalszej siły i determinacji do walki z chorobą.  Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach w imieniu własnym oraz radnych złożył Jubilatowi życzenia - „aby praca nad sobą przynosiła satysfakcję i krzewiła abstynencję w środowisku lokalnym.” Nie mogło przy takiej okazji zbraknąć jubileuszowego tortu i świeczek, wspomnień i radości, prezentów i gromkich braw.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i pracownikom barwickiego ośrodka kultury za ułatwianie spotkań członkom grupy AA oraz za pomoc w organizacji okolicznościowych mitingów.