DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU
Azbest[0]

W dniu 07 lipca 2022r. podpisaliśmy umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Barwice - rok 2022. W ramach ww. dofinansowania Gmina Barwice otrzyma 22.968,00 zł na usunięcie i unieszkodliwienie 48,51 Mg wyrobów zawierających azbest.

W celu realizacji warunków umowy dotacji w wyniku zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego poniżej 130 000 zł na podstawie zarządzenia Nr 219/2021 Burmistrza Barwic z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty

130 000 zł w dniu 28 lipca 2022r. Gmina Barwice podpisała umowę z Firmą Usługowo - Handlową Anna Żmuda - Trzebiatowska, ul. Górna 17, 77-200 Miastko na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/dofinansowanie-do-usuwania-azbestu

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-08/Azbest.jpg